Στο ΦΕΚ νέα διάταξη για καθυστέρηση δεδουλευμένων

Για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας θεωρείται πλέον η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων, καθώς η σχετική διάταξη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 116/9-8-2017).

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4487/2017 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 7 του νόμου 2112/1920 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», στο οποίο αναφέρεται ότι «θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

Η διάταξη δεν προσδιορίζει με σαφήνεια ποια καθυστέρηση θεωρείται αξιόλογη και έτσι την απόφαση θα λαμβάνει το δικαστήριο. Σε περίπτωση δηλαδή προσφυγής του εργαζομένου, ο δικαστής θα κρίνει αν το διάστημα που ένας εργοδότης δεν έχει καταβάλει δεδουλευμένα στον υπάλληλό του αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Δυνατότητα

Ουσιαστικά, με το συγκεκριμένο άρθρο δίνεται εφεξής η δυνατότητα στους εργαζομένους να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους και της αποζημίωσης που δικαιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες τους έχουν απλήρωτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρειος Πάγος με την απόφασή του (ΑΠ 677/2017) είχε κρίνει ότι η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης.