Κατασχέσεις (μέσω τρίτων!) και για χρέη κάτω από 500 €

Η Εφορία θα τα αρπάζει... εξπρές από τον εργοδότη ή τον ενοικιαστή

Στην κατάσχεση χρηματικών ποσών από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια κ.λπ. ακόμα και για χρέη προς το Δημόσιο που είναι μικρότερα των 500 ευρώ μπορεί να προχωρήσει η Εφορία, καθώς για τις κατασχέσεις «εις χείρας τρίτων» δεν ισχύει το ακατάσχετο όριο των 500 ευρώ που προβλέπεται για τους μικροοφειλέτες.
Δηλαδή, φορολογούμενος με οφειλή προς την Εφορία ύψους 250 ευρώ δεν επιτρέπεται μεν να του κατασχεθούν ακίνητα ή χρηματικά ποσά από τις καταθέσεις του, αλλά το Δημόσιο μπορεί να πάρει απευθείας το ποσό από τον εργοδότη του οφειλέτη πριν το λογιστήριο της επιχείρησης του καταβάλει τον μισθό του ή από τον ενοικιαστή ενός ακινήτου του πριν του καταθέσει το ενοίκιο στην τράπεζα.

Αυτό προκύπτει από το επικαιροποιημένο αναλυτικό εγχειρίδιο που δημοσιοποίησε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις για τα κυριότερα φορολογικά θέματα. Το εγχειρίδιο υπενθυμίζει ότι «δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ».

Αν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ και φτάνει έως τα 1.500 ευρώ, τότε επιτρέπεται η κατάσχεση του 50% του τμήματος πάνω από τα 1.000 και έως τα 1.500 ευρώ. Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού. Το ακατάσχετο όριο για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό φυσικού προσώπου και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα είναι 1.250 ευρώ μηνιαίως.

Το εγχειρίδιο τονίζει, επίσης, ότι υποβάλλεται υποχρεωτικά αίτηση ποινικής δίωξης από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας του, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 100.000 ευρώ, προερχομένων από οποιαδήποτε αιτία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.