Τους νομιμοποιούν από το «παράθυρο»

Κυβερνητική τροπολογία για παράκαμψη του Α.Π. που απέρριψε τη χρήση του όρου «τουρκική» για την Ενωση Ξάνθης

Από το παράθυρο επιχειρεί η κυβέρνηση να νομιμοποιήσει την Τουρκική Ενωση Ξάνθης, παρακάμπτοντας, με τη μέθοδο της τροπολογίας, τις δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι οποίες απέρριψαν το δικαίωμα χρήσης του όρου «τουρκική».

Επιπλέον, η επίμαχη τροπολογία ανοίγει διάπλατα το παράθυρο ώστε η αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Ενωση Ξάνθης να επαναπροσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να της επιτραπεί να αναπροσδιορίζεται ως «τουρκική».

Συγκεκριμένα, στη μία από τις τέσσερις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την οδηγία 2014/41/ΕΕ», παρέχεται η δικονομική δυνατότητα στους νομικούς παραστάτες της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής Ενωσης Ξάνθης να καταθέσουν εκ νέου προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αίτημα την οριστική αναγνώριση και την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης του ΕΔΑΔ.

Οπως είναι γνωστό, μετά τις δύο απορριπτικές αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης σε ανώτατο βαθμό η αυτοαποκαλούμενη «τουρκική» ένωση προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο παρέκαμψε τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου και αποφάνθηκε οριστικά υπέρ της αναγνώρισης της Τουρκικής Ενωσης Ξάνθης. Ωστόσο, η απόφαση του ΕΕΑΔ ουδέποτε έγινε εκτελεστή από την ελληνική πλευρά, καθώς κάτι τέτοιο θα αποδομούσε το ιστορικό δεδομένο, το οποίο προκύπτει και από τις διεθνείς συνθήκες ότι στην περιοχή της Θράκης υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα και όχι τουρκική.

Αλλωστε οι κινήσεις της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής Ενωσης Ξάνθης υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητα. Επιπλέον, με την επίμαχη τροπολογία ανοίγει οριστικά ο δρόμος για τη νομική αναγνώριση όλων των παράνομων μέχρι σήμερα μειονοτικών συλλόγων στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν νόμιμα τον ορό «τουρκικός» - «τουρκική»!

Ειδικότερα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι «προστίθενται εδάφια στην παράγραφο 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ώστε να χωρεί αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης ακούσιας δικαιοδοσίας μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία διαπιστώθηκε παραβίαση του δικαιώματος που αφορά τον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Με το άρθρο τίθεται μεταβατική διάταξη».

Το νομοσχέδιο έχει περάσει από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, χωρίς ωστόσο η επίμαχη υπουργική τροπολογία, η οποία είναι και εκπρόθεσμη, να κινήσει υποψίες για το τι εν τέλει εξυπηρετεί και πώς ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας. Το νομοσχέδιο εισέρχεται στην Ολομέλεια την Τρίτη και θα ακολουθήσει η ψήφισή του.