Παίρνουν πίσω τις επιστροφές από αποδείξεις (ακόμα και από αυτούς που τις εισέπραξαν)!

Φρένο στις επιστροφές φόρου μέσω των αποδείξεων βάζει το υπουργείο Οικονομικών, με διάταξη του νόμου εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου.

 

Πρόκειται για διάταξη που έρχεται να διορθώσει την γκάφα που έγινε με το μέτρο των αποδείξεων και οδήγησε σε μεγάλες επιστροφές φόρου σε εκατομμύρια φορολογουμένους. Με τη διάταξη του εφαρμοστικού νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο έκπτωσης φόρου από το μέτρο των αποδείξεων τα 300 ευρώ και ταυτόχρονη κατάργηση του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού του επιστρεφόμενου φόρου.

 

Σημειώνεται ότι με το υφιστάμενο μέτρο των αποδείξεων κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει κατ' ελάχιστον σε αξία αποδείξεων το 10% του εισοδήματός του, εφόσον έχει εισόδημα έως 12.000 ευρώ, και το 30% του εισοδήματός του για το τμήμα του εισοδήματός του πάνω από τα 12.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος που θα προσκόμιζε αποδείξεις πάνω από το απαιτούμενο όριο θα λάμβανε επιστροφή φόρου ίση με το 10% της αξίας των επιπλέον αποδείξεων. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις 2.100 ευρώ. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε το δικαίωμα να προσκομίσει αποδείξεις αξίας έως 15.000 ευρώ (12.900 ευρώ περισσότερα) και να λάβει επιστροφή φόρου 1.290 ευρώ.

 

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα λάβει επιστροφή φόρου μόνο 300 ευρώ. Επίσης αλλάζει και ο τρόπος υπολογισμού των ελάχιστων απαιτούμενων αποδείξεων. Από 1-1-2012 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν σε αποδείξεις το 25% του εισοδήματός τους.

Ετικέτες: