Ο Εθνικός Στρατός μας 1936-1940 («κυριακάτικη δημοκρατία» 22/10/17)

Προσφορά

Η «κυριακάτικη δημοκρατία» (22.10) παρουσιάζει μία διπλή συλλεκτική προσφοράΣε πρώτη κυκλοφορία: Ο Εθνικός Στρατός μας • Η ιστορική έκδοση του υπουργείου Τύπου της κυβερνήσεως του Ιωάννη Μεταξά, για τις στρατιωτικές προετοιμασίες της περιόδου 1936-1940Μαζίτο έπος του 40 μέσα από τα σατυρικά τραγούδια της εποχής σε μία συλλογή!