«Ταφόπλακα» στις λίστες της φοροδιαφυγής

Ολες οι εκκρεμείς υποθέσεις του 2006-2010 με εγκύκλιο μπαίνουν στο αρχείο

Στο αρχείο οδηγούνται... και επισήμως εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των ετών 2006-2010 που περιλαμβάνονται στις λίστες των «65 CD» με τους 1.300.000 Ελληνες μεγαλοκαταθέτες του εσωτερικού, στη «λίστα Λαγκάρντ» και στη λίστα «εμβασμάτων εξωτερικού».

Σε εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή τονίζεται ότι στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των Ελλήνων φορολογουμένων στην Ελλάδα καθώς επίσης και τα στοιχεία των λογαριασμών τους στο εξωτερικό που έχουν τροφοδοτηθεί από λογαριασμούς στην Ελλάδα δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» που δεν υπήρχαν στη διάθεση των ελεγκτικών Αρχών πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου παραγραφής των υποθέσεων. Ως εκ τούτου, δεν καθιστούν επιβεβλημένη την παράταση της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων από πενταετή σε δεκαετή.

Ετσι, όλες οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2006-2010 που ελέγχονται με βάση στοιχεία από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και προέρχονται από τις λίστες των «65 CD» με τους 1.300.000 Ελληνες μεγαλοκαταθέτες του εσωτερικού, τη «λίστα Λανγκάρντ» και τη λίστα «εμβασμάτων εξωτερικού» καθώς και όσες από τις υποθέσεις αυτές έχουν ήδη ελεγχθεί αλλά δεν έχουν κριθεί οριστικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή στα διοικητικά δικαστήρια θεωρούνται ήδη παραγεγραμμένες. Και αυτό διότι για τις υποθέσεις αυτές θεωρείται πλέον ότι ισχύει πενταετής και όχι δεκαετής περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα, οπότε έχουν ήδη παραγραφεί κατά τα έτη 2012-2016.

Επιπλέον, όσες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2011 ελέγχονται με βάση στοιχεία από κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και προέρχονται από τις λίστες των «65 CD» με τους 1.300.000 Ελληνες μεγαλοκαταθέτες του εσωτερικού, τη «λίστα Λαγκάρντ» και τη λίστα «εμβασμάτων εξωτερικού» θα παραγραφούν στις 31/12/2017, αν μέχρι τότε οι ελεγκτικές υπηρεσίες δεν κοινοποιήσουν στους ελεγχομένους τις οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Στην ουσία οι περισσότερες, αν όχι όλες, εκκρεμείς υποθέσεις που βρίσκονται στις παραπάνω λίστες έχουν παραγραφεί ή θα παραγραφούν σύντομα!