ΕΣΕΕ: Οριακά θετικό πρόσημο της κίνησης κατά τις γιορτές

Με θετικό πρόσημο τόσο σε αγοραστική κίνηση όσο και σε τζίρο κύλησε η εορταστική περίοδος για την πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που διενήργησε το Ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), για το 55% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις είτε αυξήθηκαν είτε παρέμειναν στάσιμες, ενώ για το 42% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις μειώθηκαν, ποσοστό που είναι αισθητά μικρότερο έναντι του αντίστοιχου ποσοστού το 2016 (76%).

Το σύνολο των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο κινήθηκε στα ίδια και οριακά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα επίπεδα από -2% έως 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή εορταστική περίοδο, ενώ σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ανοδική τάση σε αρκετές περιοχές της χώρας σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Για τους μισούς εμπόρους η καλύτερη περίοδος των εορτών όσον αφορά την αγοραστική κίνηση ήταν η εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ για ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 29% η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Φέτος ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, σχεδόν έξι στις 10 (ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από πέρυσι), επέλεξε να πραγματοποιήσει προσφορές. Το ύψος των προσφορών για την πλειονότητα των επιχειρήσεων κυμάνθηκε είτε μεταξύ 10% έως 20% είτε μεταξύ 20% έως 40%.

Επιπλέον, η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων λειτούργησε και τις τρεις Κυριακές κατά τη διάρκεια των εορτών, με τον έναν στους τρεις να έχει ανοίξει δύο από τις τρεις Κυριακές και μία στις 10 να έχει ανοίξη μόνο μία Κυριακή είτε καμία.

Β. Παπ.