Στα 80.000.000 ευρώ έφτασε το ετήσιο κόστος από τις ρευματοκλοπές

Στα 80.000.000 ευρώ φτάνει το ετήσιο κόστος από τις ρευματοκλοπές, που έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τις αρχές έως τον Οκτώβριο 2017, το σύνολο των μηνύσεων που υπέβαλε για υποθέσεις εντοπισμένων ρευματοκλοπών δεκαπλασιάστηκε και ανήλθε σε 2.971 έναντι 324 υποθέσεων το 2015.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι για το 2016 το σύνολο των ρευματοκλοπών που εντοπίστηκαν ανήλθε στις 11.528 περιπτώσεις, σε επίπεδα δηλαδή σχεδόν τετραπλάσια έναντι του 2011, όταν είχε διαμορφωθεί σε 3.226. Ωστόσο, παρά τη θεαματική αύξηση του αριθμού των εντοπισμένων κρουσμάτων, την εντατικοποίηση των ελέγχων, την επίσπευση των διαδικασιών και τη συστηματική υποβολή μηνύσεων από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, το φαινόμενο δεν φαίνεται να ανακόπτεται.

Η εταιρία υποστηρίζει ότι έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου της ρευματοκλοπής και τον εντοπισμό των παραβατών, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια δράσεων στο πεδίο αυτό, όπως επιβεβαιώνεται από τη συνεχή αύξηση των εντοπισμένων κρουσμάτων, προϊόν ακριβώς της δραστικής πύκνωσης των ελέγχων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποδίδει την έξαρση του φαινομένου αφενός μεν στο γεγονός ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα μας υποθάλπει την έκνομη συμπεριφορά, αφετέρου δε στην ανεπάρκεια, μέχρι πρότινος και συγκεκριμένα μέχρι τη θέσπιση και θέση σε ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου το 2017, του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού καθώς και του συναφούς νομικού πλαισίου, το οποίο χρήζει αυστηροποίησης.