Απορίες για τα πτυχία του Δυτικής Αττικής

Απαντήσεις για τους νυν φοιτητές, τους παλιούς αποφοίτους και τα επαγγελματικά δικαιώματα

Ρεπορτάζ
Αντώνης Τριανταφύλλου

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ) είναι η νέα ψηφίδα που θα προστεθεί στο μωσαϊκό της ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν ψηφιστεί από τη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.
Είναι ένα ανώτατο ίδρυμα που δεν δημιουργείται εκ του μηδενός, αλλά από τη συγχώνευση δύο υφιστάμενων ΤΕΙ, κάτι που τελικά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Τι θα ισχύσει για τους νυν φοιτητές; Τι θα γίνει με τους παλιούς πτυχιούχους; Θα υπάρξει αλλαγή ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων; Τι πρόκειται να γίνει με τα πτυχία των μηχανικών και τους προβληματισμούς του ΕΜΠ; Το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά θεμάτων.

• Τι θα ισχύσει για τους νυν φοιτητές;
Οι νυν φοιτητές έχουν το δικαίωμα της επιλογής να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του τμήματος ΤΕΙ ή του νέου πανεπιστημιακού τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπερβεί το έκτο έτος σπουδών. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα του τμήματος ΤΕΙ. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί από τα ίδια τμήματα μέσω αντιστοιχίσεων μαθημάτων και μεταβατικών διατάξεων.

• Τι θα γίνει με τους παλιούς πτυχιούχους;
Τόσο οι παλιοί απόφοιτοι όσο και αυτοί που θα προκύψουν από το ΠΔΑ διαθέτουν πτυχίο επιπέδου 6 με 240 ECTS και 8 εξάμηνα φοίτησης. Συνεπώς, ακαδημαϊκά η μόνη διαφοροποίηση είναι ο χαρακτηρισμός ΤΕ/ΠΕ. Οι παλιοί πτυχιούχοι διαθέτουν πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης που θα συνεχίσουν να παρέχονται από άλλα ΤΕΙ της χώρας. Αν κάποιοι από τους αποφοίτους των δύο ΤΕΙ επιθυμούν να μετατρέψουν το πτυχίο τους σε ΠΕ, μπορούν να το κάνουν με τη χρήση ειδικών κατατακτήριων εξετάσεων που αποτελούν ένα καλό εργαλείο για την απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου, για το οποίο θα αναγνωρίζεται ένα σύνολο μαθημάτων που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς. Για όλα αυτά θα πρέπει να αποφασίσουν τα τμήματα.

• Θα υπάρξει αλλαγή ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων;
Δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή στο καθεστώς των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, αυτά πρέπει να συμβαδίζουν με εκείνα των παλιών αποφοίτων. Αφού οριστικοποιηθούν τα νέα προγράμματα σπουδών, θα γίνει μελέτη του περιεχομένου τους και με βάση αυτό θα γίνει εισήγηση για έκδοση των ΠΔ με τους συναρμόδιους υπουργούς.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας έχει ήδη συστήσει τις επιτροπές με βάση τον ν. 4485/2017, που εξετάζουν τα επαγγελματικά προσόντα που απορρέουν από τις σπουδές σε σημαντικούς κλάδους όπως αυτοί των πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών και μηχανικών πληροφορικής.

• Τι πρόκειται να γίνει με τα πτυχία των μηχανικών και τους προβληματισμούς του ΕΜΠ;
Οι απόφοιτοι του ΠΔΑ θα έχουν πτυχίο επιπέδου 6, όπως και οι παλαιοί απόφοιτοι των αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα τετραετούς διάρκειας και πενταετούς διάρκειας παρεμφερών αντικειμένων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα Τμήματα Πληροφορικής. Π.χ., στο ΕΚΠΑ είναι τετραετούς διάρκειας ενώ στην Πάτρα και στα Ιωάννινα είναι πενταετούς. Αντίστοιχες περιπτώσεις είναι το τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ που έχουν διαφορετική διάρκεια σπουδών, αλλά σαφώς μεγάλη συνάφεια ως προς το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, οι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων αποκτούν τίτλο σπουδών «διπλωματούχου» μηχανικού (Dipl.Εng.), ενώ οι υπόλοιποι απόφοιτοι τον τίτλο σπουδών του «Πτυχιούχου», τον οποίο θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν οι απόφοιτοι του ΠΔΑ.