ΕΦΚΑ: «Τρέχουν» για να δώσουν 25.000 κύριες συντάξεις μετά το Πάσχα

Για μετά το Πάσχα, και συγκεκριμένα για τα τέλη Απριλίου στην καλύτερη περίπτωση, θέτει ως στόχο η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) τη διεκπεραίωση ενός μεγάλου αριθμού εκ των περίπου 85.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων...

...ούτως ώστε να καταβληθούν επιτέλους 25.000 κύριες συντάξεις στους δικαιούχους τους.

Στελέχη του ΕΦΚΑ αναφέρουν ότι για τον λόγο αυτόν μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα θα υπάρξει μια εμβόλιμη διαδικασία καταβολής συντάξεων. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η διαδικασία αυτή θα αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό από τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2016 (έτος ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για το έτος 2016 τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν διαχωρίσει τις αιτήσεις στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: α) σε όσες υποβλήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου του υπό εξέταση έτους, δηλαδή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4387/2016, καθώς και β) σε όσα συνταξιοδοτικά αιτήματα υποβλήθηκαν μεταγενέστερα της συγκεκριμένης ημερομηνίας (13 Μαΐου 2016).

Οι αρμόδιοι του ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι αυτές οι αιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 25.000, θα καταστεί εφικτό να απονεμηθούν στους δικαιούχους έως τα τέλη Απριλίου ή το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαΐου, με βάση λιγότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις νομικών κύκλων.
Επίσης, στις προθέσεις της διοίκησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι να υπάρξουν και άλλες εμβόλιμες διαδικασίας καταβολής συντάξεων για τον περιορισμό των συνολικά 85.000 εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
Κεντρικό στόχο αυτού του φιλόδοξου σχεδίου αποτελεί η ομαλοποίηση των διαδικασιών απονομής συντάξεων από το καλοκαίρι και μέχρι τα τέλη του 2018.