Ε1: Ξεκλείδωτοι οι κωδικοί για την πρόσθεση (χάρτινων) αποδείξεων

Παράθυρο για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου και με χάρτινες αποδείξεις και με πλαστικό χρήμα ανοίγει η απόφαση για τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Το βασικό έντυπο Ε1 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ με τη σχετική απόφαση δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.

Οι φορολογούμενοι θα δουν ότι δίπλα στον κωδικό 049 έχει προστεθεί και ο κωδικός 050, ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος ή το μέλος του συμφώνου συμβίωσης. Ο κωδικός αυτός δεν είναι κλειδωμένος. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν για να προσθέσουν δαπάνες, οι οποίες ενδεχομένως δεν εμφανίζονται από τα στοιχεία των τραπεζών. Μέσω του συγκεκριμένου κωδικού, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ.

Οσοι δεν κατάφεραν να καλύψουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό των δαπανών με πλαστικό χρήμα θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο. Ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσουν προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Από τη σχετική απόφαση προκύπτει ακόμα ότι και φέτος οι σύζυγοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά από κοινού της φορολογικές δηλώσεις τους (όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστά δήλωση), ενώ δεν αλλάζει τίποτα στα κλασικά χρονοδιαγράμματα πληρωμής του φόρου εισοδήματος σε τρεις διμηνιαίες δόσεις.