Με σύνδρομο εξουθένωσης οι μισοί φαρμακοποιοί

Στοιχεία έρευνας πανεπιστημίου

Ενας στους δύο Ελληνες φαρμακοποιούς πάσχει από σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, το λεγόμενο «burnout», παρουσιάζοντας υψηλά επίπεδα ψυχικής και σωματικής κόπωσης, καθώς και απώλειας ενέργειας και διάθεσης. Ωστόσο, παρά το burnout, οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να δείχνουν το καλό πρόσωπό τους στους ασθενείς πελάτες τους, από τους οποίους δεν έχουν αποξενωθεί. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από εργασία με τίτλο «Τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης στους Ελληνες φαρμακοποιούς: Ο ρόλος της γονικής μέριμνας», την οποία εκπόνησε ο ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ Εμμανουήλ Παπαβασιλείου, που θα παρουσιαστεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής, το οποίο διοργανώνει στις 5 και 6 Μαΐου ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Οι μετρήσεις

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επαγγελματικής εξουθένωσης, βάσει δεικτών συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης (απομάκρυνση - αποξένωση από ασθενείς πελάτες) και προσωπικής επίτευξης (ικανότητα να προσφέρει ο φαρμακοποιός στον χώρο εργασίας του), έδειξαν ότι το 49% είχε υψηλό επίπεδο συναισθηματικής εξάντλησης και το 36,3% είχε μέτριο επίπεδο.

Αντίθετα, το 80% των συμμετεχόντων δεν απομακρύνθηκε από τους ασθενείς πελάτες του, αφού το 45,4% είχε χαμηλό δείκτη αποπροσωποποίησης και το 34,6% μέτριο. Αναφορικά με τον τρίτο δείκτη, αυτόν της προσωπικής επίτευξης, το 71,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα εμφάνισε υψηλά (30,7%) ή και μέτρια (40,8%) επίπεδα προσωπικής επίτευξης.