Μαχαίρι στα αγροτικά κονδύλια

Η Ελλάδα χάνει πάνω από 1 δισ. ευρώ! Υπάρχουν πιέσεις για μεγαλύτερες μειώσεις

Γεωργικές ενισχύσεις που, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μπορεί και να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ ενδέχεται να χάσει η Ελλάδα από την ανακατανομή των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και γενικά των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

Oπως παραδέχτηκε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, η νέα ΚΑΠ υπόκειται σε μειώσεις, προκειμένου να «σηκώσει ένα μεγάλο μέρος του φορτίου που προκύπτει από το Brexit και τις νέες προτεραιότητες (Αμυνα, Μεταναστευτικό, φύλαξη συνόρων κ.λπ.) που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Εκτίμησε δε ότι οι μειώσεις των αγροτικών ενισχύσεων για την Ελλάδα δεν θα ξεπεράσουν το 3,9% για τις άμεσες ενισχύσεις των γεωργών και το 5% για την ΚΑΠ.

Σε σχέση με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, η συρρίκνωση των κονδυλίων εκτιμάται ότι μπορεί να είναι μεγαλύτερη και να φτάσει ακόμη και το 6%, εκτός αν καλυφθεί ένα μέρος των απωλειών, αυξάνοντας τα όρια της εθνικής συγχρηματοδότησης.

Βέβαια, οι συνολικές απώλειες μπορεί να είναι και μεγαλύτερες, καθώς κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε. πιέζουν για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις του προϋπολογισμού συνολικά. Γι' αυτό και κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν τις συνολικές απώλειες για την Ελλάδα σε πάνω από 1 δισ. ευρώ!

Η αποχώρηση της Βρετανίας, η συνεισφορά της οποίας άθροιζε στον κοινοτικό προϋπολογισμό περί τα 100 δισ. ευρώ, αφήνει μια σημαντική τρύπα στο σύνολο της επταετίας και δημιουργεί τις συνθήκες για σημαντικές περικοπές στον τομέα της αγροτικής πολιτικής και λιγότερο της πολιτικής συνοχής.

Η ΚΑΠ, που είναι η βασική υποψήφια για περικοπή, αποτελεί τον εύκολο στόχο, αφού παραδοσιακά είναι στο επίκεντρο της κριτικής για την αποτελεσματικότητα των πόρων που απορροφά. Ετσι, τα σενάρια και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η μείωση των κονδυλίων που προορίζονται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που απορροφά περί τα 408 δισ. ευρώ, θα κυμανθεί μεταξύ 60 έως και 120 δισ. ευρώ για το σύνολο της περιόδου, επηρεάζοντας ευθέως χώρες όπως η Ελλάδα, που αντλεί περί τα 25 δισ. ευρώ μέσω της ΚΑΠ.

...αλλά ρυθμίζονται ηλεκτρονικά χρέη και τόκοι δανείων

Τη δυνατότητα διαγραφής προστίμων, τόκων υπερημερίας και αποπληρωμής των οφειλών ακόμη και σε 120 δόσεις προσφέρει στους αγρότες η νέα ρύθμιση χρεών. Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, η οποία με βάση τα αρχικά χρονοδιαγράμματα ήδη θα έπρεπε να είναι στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία της εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.

Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας οι αγρότες θα μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές από: α) την Εφορία, β) τον πρώην ΟΓΑ και γ) τις τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.λπ.). Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αγροτικών χρεών περιλαμβάνει:

1.
Διαγραφή 100% τόκων υπερημερίας δανείων. Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθούν υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους.

2.
Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων Δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας.

3
. Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της διαγραφής τόκων και πανωτοκίων) ότι η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%.

Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.