Στην κορυφή του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης ανέβηκε η «Μυτιληναίος»

Στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, κατατάχθηκε η Μυτιληναίος και μαζί με άλλες έξι εταιρίες -ανάμεσα σε 50 - διακρίθηκε ως Sustainability Leader για το 2017.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η υψηλή αυτή διάκριση καταδεικνύει την προσήλωση της εταιρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στην αέναη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

H Μυτιληναίος αντιλαμβάνεται τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη πρωτίστως ως μία διαδικασία συνεχούς μάθησης και αυτοβελτίωσης, η οποία ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, διαμορφώνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις να δημιουργεί αξία προς όλες τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων. Μέρος αυτής της διαδικασίας αποτελεί η προσαρμογή της στρατηγικής της εταιρίας στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και η συμμετοχή της σε σχετικές εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως είναι η έμπρακτη στήριξη και η συμμετοχή της στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

Ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύχθηκε από το QualityNet Foundation και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας SUSTAINABLE GREECE 2020.