Εκτάκτως το Σάββατο στην «κυριακάτικη δημοκρατία»:

Εκτάκτως το Σάββατο (26.05) η «κυριακάτικη δημοκρατία»  παρουσιάζει σε πρώτη κυκλοφορία: Η επιστημονική ιστορία του Βυζαντίου

Ένα βιβλίο με καταγραφές και αδιάσειστα στοιχεία, για τα απίστευτα επιστημονικά επιτεύγματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που«τυχαία» δεν βρίσκονται σε κανένα επίσημο βιβλίο ιστορίας μας.