Επενδυτική στήριξη της ΕΤΕπ στη ΔΕΗ

Τη χρηματοδότησε με 85.000.000 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα στηρίξει το πρόγραμμα επενδύσεων στο δίκτυο ηλεκτρισμού, ύψους 170.000.000 ευρώ, το οποίο έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ.

Η ΕΤΕπ και η ΔΕΗ υπέγραψαν χθες τη δεύτερη δανειακή σύμβαση, ύψους 45.000.000 ευρώ, μέρος της συνολικής χρηματοδότησης που θα ανέλθει στα 85.000.000 ευρώ. Η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτήσει το 50% του νέου προγράμματος για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, και για την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο.

Με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα που στηρίζει η ΕΤΕπ, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επενδύσεων σε Αθήνα, Β. Ελλάδα και Κρήτη. Θα βελτιώσει επίσης τους υποσταθμούς και το δίκτυο υψηλής τάσης, με στόχο τη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους 7.200.000 πελάτες της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και την τηλεποπτεία του δικτύου διανομής.

Το πρόγραμμα

Το πλάνο επενδύσεων διανομής θα ενισχύσει περαιτέρω τις συνδέσεις με νέα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσει τις απώλειες ενέργειας λόγω ρευματοκλοπών. Επίσης, η αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου Διανομής θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ Εμ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι βαίνει προς ολοκλήρωση η συμφωνία με τις συστημικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που θα περιλαμβάνει και επιπλέον γραμμή χρηματοδότησης 175.000.000 €.