Η Ernst & Young νίπτει τας χείρας της για τον έλεγχο στη Folli Follie

Από πολύ νωρίς η εταιρία συμβούλων/ελεγκτών Ernst & Young (EY) είχε ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι δεν μπορεί να διεξαγάγει πλήρη οικονομικό έλεγχο στη Folli Follie.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η διοίκηση της EY στην ουσία παραδέχεται ότι αδυνατεί να προχωρήσει σε έλεγχο και αποδίδει τη συγκεκριμένη αδυναμία σε σειρά γεγονότων, όπως η παραίτηση μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, η αδυναμία της διοίκησης της εταιρίας να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες που αιτήθηκαν και αφορούσαν στοιχεία των δημοσιευμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, αλλά και η ανακοίνωση σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Στην ίδια ανακοίνωση εξηγείται πως συμφωνήθηκε από την πλευρά της Folli Follie «η διενέργεια εσωτερικής έρευνας (forensic investigation) από ανεξάρτητο τρίτο πάροχο για τη διελεύκανση των θεμάτων που έχουν προκύψει. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διενέργεια στοχευμένων διαδικασιών από την ΕΥ σε συγκεκριμένα κονδύλια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας».

Οπως φαίνεται, μόνο όταν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα θα είναι σε θέση η EY να αξιολογήσει «κατά πόσον υφίστανται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση επανελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων» της Folli Follie.
Στην ελεγκτική εταιρία υποστηρίζουν πως «η ΕΥ πάντα ακολουθούσε, ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας, με απόλυτο σεβασμό στις εποπτικές Αρχές και στο επενδυτικό κοινό».