Νέα μέτρα για ακίνητα, επιδόματα, εισιτήρια και δημόσια περιουσία

Δεσμεύσεις για νέα σκληρά μέτρα στη φορολογία ακινήτων, στην κοινωνική πολιτική, στις εργασιακές σχέσεις και στη Δημόσια Διοίκηση ανέλαβε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την «ελάφρυνση» του χρέους.

Οφείλει δε να ολοκληρώσει όλες τις συμφωνημένες δράσεις έως το 2022.

Στις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η χώρα μας περιλαμβάνονται ακόμα δύο αναπροσαρμογές των αντικειμενικών αξιών, το 2019 και το 2020, η αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης αναπηρικών επιδομάτων, η αλλαγή του καθεστώτος των επιδοτήσεων των εισιτηρίων των δημόσιων συγκοινωνιών, η αναμόρφωση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καθώς και η υποχρέωση για ετήσια αναθεώρηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής των ελληνικών Αρχών για τον εκσυγχρονισμό του τομέα Υγείας, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως με το άνοιγμα τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (TOMY) έως τα τέλη του 2018 και άλλων 240 TOMY στα μέσα του 2020.

Το κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για τις κεντρικές προμήθειες (ΕΚΑΠΥ) θα συσταθεί έως το τέλος του 2018, με στόχο την επίτευξη μεριδίου κεντρικών προμηθειών στις συνολικές δαπάνες νοσοκομείων κατά 30% στα μέσα του 2020 και κατά 40% στα μέσα του 2022. Επιπλέον, η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και τα λοιπά προγράμματα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που δρομολογήθηκαν με το Μνημόνιο ΙΙΙ, ενεργοποιώντας πλήρως το νεοσυσταθέν «κατοχικό» ταμείο αποκρατικοποιήσεων.

Επιπροσθέτως, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων για Εγνατία Οδό, ΔΕΠΑ, ΑΙΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τα περιφερειακά λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019. Η πώληση ή άλλης μορφής ρευστοποίηση των μετοχών της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση του δικτύου της ΔΕΠΑ, των περιφερειακών λιμένων Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας και η δημιουργία υπόγειων υποδομών στην Καβάλα θα έχουν ολοκληρωθεί στα μέσα του 2021, και ένας αριθμός άλλων περιφερειακών λιμένων, που θα υποδειχθούν μέσω συστάσεων των συμβούλων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), θα ιδιωτικοποιηθεί έως τα μέσα του 2022.