Πάνω από 100 δισ. € τα ληξιπρόθεσμα

Στα 4,129 δισ. (αυξημένες κατά 554 εκατ. €) οι καθαρά φορολογικές οφειλές τον Μάιο, έναντι 3,665 δισ. τον Απρίλιο

Στα 101,482 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του Μαΐου φέτος οι συνολικές (παλαιές και νέες) ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία, από 101,584 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα από τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

• Οι καθαρά φορολογικές οφειλές διαμορφώθηκαν τον Μάιο στα 4,129 δισ. ευρώ έναντι 3,665 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 554.000.000 ευρώ.
• Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση (αυτές που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους) διαμορφώθηκαν τον Μάιο στα 4,764 δισ. ευρώ έναντι 4,154 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο. Εμφάνισαν δηλαδή αύξηση κατά 610.000.000 ευρώ.
• Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων προς τη φορολογική διοίκηση, δηλαδή όσες είχαν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2017 καθώς και όσες συσσωρεύθηκαν από την αρχή του 2018, διαμορφώνονται πλέον στα 101,482 δισ. ευρώ.
• Συνεχίζεται η αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων εναντίον των οποίων η φορολογική διοίκηση έχει προχωρήσει στην επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Οι φορολογούμενοι εναντίον των οποίων έχουν επιβληθεί μέτρα ανήλθαν τον Μάιο στους 1.128.203 έναντι 1.117.530 που ήταν τον Απρίλιο.

Προέκυψε δηλαδή μια αύξηση του αριθμού τους κατά 10.673. Ουσιαστικά κάθε εργάσιμη ημέρα του Μαΐου η Εφορία προχωρούσε σε περισσότερες από 400 κατασχέσεις.
• Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έχουν επιβληθεί στο 68,05% των 1.708.111 φορολογουμένων στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα επιβολής αναγκαστικών μέτρων.
• Οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη περιορίζονται σταδιακά το τελευταίο πεντάμηνο και συγκεκριμένα από 4.107.315 τον Ιανουάριο έφτασαν τον Μάιο σε 3.816.475 φορολογουμένους.

Ο περιορισμός τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης των οφειλών τους.

Η Εφορία μπορεί να κατάσχει ολόκληρα ακίνητα οφειλετών της, αν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς αυτήν υπερβαίνουν έστω και κατ’ ελάχιστο το ποσό των 500 ευρώ. Μπορεί επίσης να κατάσχει μερικώς ή ολικώς τα εισοδήματα και τις καταθέσεις των οφειλετών της.