Στήριξη σε προϊόντα με το όνομα της Μακεδονίας

Πρωτοβουλία από τον ΣΒΒΕ

Την απαραίτητη νομική και διαδικαστική υποστήριξη σε οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση το θελήσει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας κατοχύρωσης εμπορικού σήματος που περιέχει τον όρο «Μακεδονία» προσφέρει από χθες ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Τον σχεδιασμό του αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Θανάσης Σαββάκης από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου.

Oπως διευκρινίζει μάλιστα ο ΣΒΒΕ, η πρωτοβουλία του αυτή αφορά όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο αυτές που έχουν την έδρα τους στη βόρεια Ελλάδα, όπως επίσης και εταιρίες από όλους τους κλάδους και χωρίς απαραιτήτως να είναι μέλη του ΣΒΒΕ.

Κατοχύρωση

Η κίνηση αυτή του Συνδέσμου έρχεται μετά τη διαπίστωση ότι είναι λίγες οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πανευρωπαϊκά και διεθνώς κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα τους για τα προϊόντα τους στα οποία χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία».

Μάλιστα, ο ΣΒΒΕ καλεί όλους τους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, τις περιφέρειες και κάθε φορέα που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του αυτή. «Ευελπιστούμε ότι η νέα αυτή αναπτυξιακή πρωτοβουλία θα έχει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην τοπική και εθνική ανάπτυξη» αναφέρει ο ΣΒΒΕ. Να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο όρος «Μακεδονία» για τις εμπορικές επωνυμίες ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα.