Με πανελλήνιες η εισαγωγή στο Λιμενικό

Με πανελλήνιες εξετάσεις θα γίνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η εισαγωγή νέων στελεχών στις σχολές του Λιμενικού Σώματος.

Την Τρίτη δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα 75/2018 και 76/2018, που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και την ένταξη των δύο σχολών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων εντάσσεται στην ανώτατη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη βαθμίδα.

Στην πρώτη σχολή, η φοίτηση θα έχει διάρκεια τέσσερα έτη αντί εννέα μήνες, και στη δεύτερη σχολή η διάρκεια φοίτησης θα είναι στο εξής δύο χρόνια αντί για έξι μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος 4504/2017. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν τα δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες αναβαθμίζονται οι δύο σχολές, η εκπαίδευση που παρέχουν, καθώς και η κατάρτιση των νέων στελεχών του Λιμενικού.