Αρωμα... κάλπης: Δέκα προγράμματα για 86.633 ανέργους μέσα στο 2018

Θα τεθούν σε ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου! Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Ποιους αφορά και πότε τελειώνει

Δέκα προγράμματα απασχόλησης και επιδότησης δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων, προς όφελος συνολικά 86.633 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του χρόνου.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την Κοινωφελή Εργασία σε δήμους και περιφέρειες 30.333 ανέργων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του οποίου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μέσω διαδικτύου (oaed.gr) τις αιτήσεις τους μέχρι τις 20 Αυγούστου.

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, με στόχο να μειωθεί η ανεργία κάτω από το 19% μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες, προετοιμάζει τα εξής προγράμματα:

1 Κατάρτιση και πρακτική άσκηση πέντε μηνών για 10.000 ανέργους 29 έως 64 ετών, σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

2 Ολοκληρωμένη παρέμβαση ένταξης στην αγορά εργασίας 10.000 ανέργων σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, με πέντε μήνες πρακτική άσκηση.

3 Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 4.500 νέους, αποφοίτους λυκείου, έως 29 ετών, με επιχορήγηση 360 ευρώ για τις επιχειρήσεις.

4 Επιδότηση θέσεων εργασίας για 15.000 ανέργους 18 έως 29 ετών, στον ιδιωτικό ή στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, με επιχορήγηση για τις επιχειρήσεις έως 400 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών και έως 500 ευρώ για τους μεγαλύτερους ηλικιακά.

5 Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 6.000 ανέργους έως 35 ετών, αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε μεταποιητικές/βιομηχανικές επιχειρήσεις.

6 Επιδότηση 2.500 ανέργων για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης σε καινοτόμους κλάδους της οικονομίας.

7 Ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κλάδο logistics για 4.000 άτομα.

8 Κατάρτιση για 2.000 άτομα με αναπηρία με επιδότηση από 350 έως 700 ευρώ.

9 Κοινωφελής εργασία 2.300 ανέργων σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων.

Από τα τέλη Αυγούστου αναμένεται να γίνουν γνωστές ποιες από αυτές τις δράσεις θα ξεκινήσουν σε πρώτο στάδιο προς υλοποίηση. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι το σύνολο των προγραμμάτων να έχει ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2018.