Κενά στον διάδοχο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Ανακοινώθηκε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, αλλά είναι άγνωστο πότε θα λειτουργήσει

Την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αντικατάστασή της από την υπό διαμόρφωση Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΥΔΕΑ) ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, χωρίς πάντως να διευκρινίσει πότε εν τέλει θα συγκροτηθεί και τον ακριβή χρόνο στον οποίο θα είναι σε θέση να αναλάβει δράση αν χρειαστεί. Η ΕΥΔΕΑ συγκροτείται στη βάση των ευρωπαϊκών μοντέλων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, αλλά και εκείνων των ΗΠΑ και του Καναδά, και θα υπόκειται ιεραρχικά στο υπουργείο Εσωτερικών. 

Αγνωστο παραμένει και το ποιος θα τεθεί επικεφαλής της νέας εθνικής υπηρεσίας, καθώς δεν έχει ακόμη οριστεί.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, πάντως, θα είναι πρόσωπο εγνωσμένης εμπειρίας και ικανότητας, καθώς και επιστημονικής επάρκειας, η επιλογή του οποίου θα γίνει προσεχώς υπό την επίβλεψη ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων, ενώ θα επικυρωθεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Ο νέος ενιαίος φορέας για τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών θα ενοποιεί όλους τους διαθέσιμους εθνικούς επιστημονικούς, επιχειρησιακούς, διοικητικούς και ανθρώπινους πόρους, και θα έχει την απόλυτη ευθύνη του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε όλες τις διαφορετικές φάσεις μιας κρίσης.

Στη δομή της νέας υπηρεσίας και στο πλευρό του επικεφαλής θα λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο από εκπροσώπους όλων των επιστημονικών ιδρυμάτων της χώρας που εμπλέκονται στον τομέα των φυσικών καταστροφών («Δημόκριτος», ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ινστιτούτα πανεπιστημίων και πολυτεχνείων κ.λπ.).

Παράλληλα, θα συγκροτηθεί μόνιμο Επιτελείο Διοίκησης, που θα αποτελείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΛ.ΑΣ., το ΓΕΣ, το ΓΕΝ και το ΓΕΑ, το Λιμενικό, τη Δασική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τις τεχνικές υπηρεσίες και διευθύνσεις του υπουργείου Υποδομών καθώς και από τμήματα εθελοντών.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι προχωρά άμεσα η κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΣΔΕΑ), προκειμένου αυτό να αποτελέσει τον εθνικό οδηγό για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα, ενώ εξασφαλίστηκαν πόροι ύψους 500.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.