Από την αρχή τα σήματα επισκέψιμων οινοποιείων

Τις νέες τεχνικές και τις ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας των οινοτουριστικών επιχειρήσεων ορίζει απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία θεσπίζεται και το νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου.

Στόχος, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών οινοτουρισμού στην Ελλάδα, με τις οποίες εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν και οι οποίες αποτελούν από μόνες τους κίνητρο για επίσκεψη σε νέους προορισμούς, προσφέροντας στον επισκέπτη μια αυθεντική θεματική τουριστική εμπειρία.

Ειδικότερα, με την απόφαση της Ελενας Κουντουρά και του Ευάγγελου Αποστόλου (ΦΕΚ 3233/07-08-2018) επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού, με επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το ΣΕΟ χορηγείται εντός 28 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και του συνόλου των δικαιολογητικών, και ισχύει για πέντε έτη από την έκδοσή του.

Επίσης, προβλέπεται η τήρηση από το υπ. Τουρισμού ειδικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι κάτοχοι του ειδικού σήματος.