Ταλαιπωρία! Στην εφορία ιδιοκτήτες ακινήτων με λάθη στον ΕΝΦΙΑ

Από την εφορία θα πρέπει να περάσουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων διαπίστωσαν ότι στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ δεν έχει χορηγηθεί η απαλλαγή ή η έκπτωση που δικαιούνται για συγκεκριμένα ακίνητα...

...ή διαπιστώσουν άλλα λάθη, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις και να αποφύγουν την καταβολή επιπλέον φόρου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές δηλώσεις τους αλλά και τις δηλώσεις Ε9. 

Υπενθυμίζεται ότι μπορεί για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ να ελήφθησαν υπόψη οι νέες τιμές ζώνης, αλλά οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, έκπτωση 50% χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. 

Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τριτέκνους και πολυτέκνους, η έκπτωση φτάνει στο 100%, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.