ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΣ

Αυθάδεια και μεροληψία από την πλευρά της κυβέρνησης

Από τον
Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Οθάνατος του νεαρού συνιστά ένα τραγικό γεγονός αφ’ εαυτού, δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή κατά το άρθρο 2 του Συντάγματος συνιστά το ύπατο αγαθό. Εν προκειμένω, όμως, δέον όπως δούμε τις συνθήκες τελέσεως της πράξεως εκ των στοιχείων της σχηματισθείσης δικογραφίας και, εν πάση περιπτώσει, όπως εξακριβωθούν τα στοιχεία περί απόπειρας διαπράξεως ληστείας, καθότι φέρεται ότι ο δράστης οπλοφορούσε (είχε μαχαίρι εις την κατοχή του), καθώς επίσης όπως διερευνηθεί ενδελεχώς η κατάσταση άμυνας εις την οποίαν ευρισκόταν ο ιδιοκτήτης, ήδη επανειλημμένως θύμα ληστείας στο κατάστημά του, με μη αναστρέψιμες οικονομικές ζημίες.

Εις πάσαν περίπτωσιν, αρχικώς η Αστυνομία και ύστερα ο επιλαμβανόμενος εισαγγελέας και εν συνεχεία οι ανακριτικές Αρχές και εν κατακλείδι το δικαστήριο είναι θεσμικώς αρμόδια όργανα να αποφανθούν περί του συμβάντος και κατόπιν να τροφοδοτήσουν προσηκόντως με έγκυρα και βάσιμα στοιχεία τη δημοσιότητα. Αρα, αναμένουμε προς αυτά. Τώρα, τι σημαίνει αυτοδικία συνιστά μία άλλη συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί εφόσον γνωρίζουμε αρκούντως ικανοποιητικώς τα συλλεχθέντα στοιχεία της δικογραφίας, ιδίως μετά το τυπικό πέρας της ανακρίσεως.

Ετερον, λοιπόν, πλην του σταδίου τούτου λογίζεται υπερεκχειλίζουσα προπέτεια και θεσμική εκτροπή. Ο λόγος περί της δηλώσεως του κ. Βούτση περί αυτοδικίας και ανήκουστου χαρακτηρισμού του ιδιοκτήτη ως «δολοφόνου» προπετώς και λίαν αυθαιρέτως, δίχως να έχει καταστεί κοινωνός της δικογραφίας.

Φρονώ ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, η λειτουργική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης προφανώς συνιστά απλώς ένα ευχολόγιο δι’ αυτήν, καταστρατηγώντας το Σύνταγμα. Η μεροληψία του εν λόγω κυρίου προφανώς αποβλέπει στο να αλιεύσει ψήφους σε θολά νερά, επιβουλευόμενος προφανώς την «ακτιβιστική δράση» του θανόντος, απεμπολώντας, αφενός, κάθε ψήγμα σεβασμού προς τη μνήμη του και πυροδοτώντας, αφετέρου, εντάσεις περί της ραγδαίας αύξησης της ανομίας με θύματα χιλιάδες συμπολίτες μας, ενώ παρασιώπησε εκκωφαντικά τα απειλητικά συνθήματα στο γραφείο του συνηγόρου υπερασπίσεως του δράστη, πράξεις οι οποίες απάδουν της δημοκρατίας μας.

Εν κατακλείδι, ο μόνος που αυτοδικεί είναι η ίδια η κυβέρνηση, καθότι ουδείς διέψευσε τις ατυχείς δηλώσεις του κ. Βούτση εκ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δρα ανυπερθέτως ως οιονεί εισαγγελέας, διαταράσσοντας την ειρήνη των πολιτών, λόγω της αυτόδηλης μονομέρειάς του, ενσπείροντας κατ’ ουσίαν διχόνοια στους κόλπους της κοινωνίας με οξείς και αναπόδεικτα βαρείς χαρακτηρισμούς διά μία υπόθεση η οποία έχει περιέλθει ήδη εις τας χείρας της τρίτης εξουσίας.

*Δικηγόρος