Ο π. Ανδρέας Κονάνος καθημερινά στη «δημοκρατία»

Λόγια καρδιάς για τον Θεό, την οικογένεια, τα προβλήματά μας και τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Κάθε μέρα, μόνο στην έντυπη έκδοση της «δημοκρατίας»