Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμο-μαμούθ στην ΕΛΑΪΣ-UNILEVER

Πρόστιμα άνω των 27.000.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην «ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», τη στιγμή που ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διαπιστώνει καθυστερήσεις στις υποθέσεις που εξετάζει η επιτροπή

Υστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της εταιρίας με το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο για τη διάθεση των προϊόντων μαργαρίνης, η ολομέλεια της επιτροπής επέβαλε ομόφωνα στη ΕΛΑΪΣ-UNILEVER πρόστιμο 8.669.370 ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας για την παροχή καταχρηστικών εκπτώσεων στόχου, με ρήτρα μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων (το χρονικό διάστημα από 19/6/2002 έως 21/10/2008). Επίσης, επέβαλε κατά πλειοψηφία πρόστιμο 18.892.334 ευρώ για τη συμμετοχή της εταιρίας σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη για το χρονικό διάστημα 26/9/1996 έως και τουλάχιστον 31/12/2017.

Οσον αφορά τώρα τον ΟΟΣΑ, στη 228 σελίδων έκθεσή του γίνεται λόγος για καθυστερήσεις στον έλεγχο των υποθέσεων παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και για την ανάγκη περαιτέρω ανεξαρτησίας και διαφάνειας στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επισημαίνει πως σε θεσμικό επίπεδο ο νόμος περί ανταγωνισμού θα μπορούσε να επωφεληθεί από τροπολογίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανεξαρτησία και τη διαφάνεια. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού των μελών του συμβουλίου θα μπορούσαν να γίνουν πιο διαφανείς, με τη διαφήμιση κενών θέσεων και την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία πρόσληψης. Παράλληλα, η επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις που αφορούν οριζόντιες συμφωνίες.