«Κυνήγι» ιδιοκτητών για αδήλωτα Airbnb

Αρχές Δεκεμβρίου οι πρώτοι έλεγχοι

«Σαφάρι» ελέγχων για τον εντοπισμό ιδιοκτητών που αποκτούν εισόδημα από τη μίσθωση των ακινήτων τους μέσω Airbnb και δεν το έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ήδη οι πρώτοι έλεγχοι δρομολογούνται για τις αρχές Δεκεμβρίου, και οι υπόχρεοι που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα, που φτάνουν ακόμα και τα 5.000 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η σχετική προθεσμία για να δηλωθούν τα ακίνητα λήγει στις 30 Νοεμβρίου, τα μηνύματα που λαμβάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν είναι ενθαρρυντικά και για τον λόγο αυτό προετοιμάζεται για άμεση δράση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι έχουν δηλωθεί μόλις 11.000 ακίνητα, τη στιγμή που μόνο στην e-πλατφόρμα της Airbnb είναι δηλωμένα περισσότερα από 40.000 ακίνητα. Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι, με βάση το ισχύον καθεστώς για τις μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2018, θα πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις συγκεντρωτικά και ανά ακίνητο έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.