Κομισιόν: Αυτοί παίρνουν το 1,69 δισ. € προς την Ελλάδα για το Προσφυγικό

Στοιχεία για το πώς μοιράστηκε και σε ποιους το 1,69 δισ. ευρώ, που δόθηκε από την Ε.Ε. για το Προσφυγικό, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη διαχείριση του Προσφυγικού στην Ελλάδα χορηγούνται ως εξής:

Πρώτον, στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 η Ελλάδα δικαιούται 561.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 322.800.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ενταξης (ΤΑΜΕ) και 238.200.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Από τα 561.000.000 ευρώ έχουν εκταμιευθεί ως τον Oκτώβριο του 2018 τα 164.000.000 ευρώ.

Δεύτερον, μέσω του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ η επιτροπή έχει εγκρίνει, από το 2015 έως σήμερα, επείγουσα βοήθεια ύψους 481.000.000 ευρώ. Εξ αυτών, τα 233.000.000 ευρώ χορηγούνται απευθείας προς τις ελληνικές Αρχές, τα 150.000.000 ευρώ στον UNHCR, τα 72.000.000 ευρώ στον ΙΟΜ και 26.000.000 ευρώ στην EASO.

Τρίτον, το Μέσο Στήριξης Εκτακτης Ανάγκης της Ε.Ε., που διαχειρίζεται ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης, έχει εγκρίνει για την Ελλάδα, από τον Μάρτιο του 2016, 650.000.000ευρώ, εκ των οποίων τα 605.300.000 είναι ήδη συμβάσεις. Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων από το Μέσο Στήριξης

Εκτακτης Ανάγκης είναι μόνο διεθνείς οργανισμοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε..Ε που λαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες από αυτό το Ταμείο.

Οι εταίροι της Ε..Ε, μέσω των οποίων χορηγείται η ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, και τα ποσά που λαμβάνουν είναι τα εξής:
• UNHCR (356.670.000 ευρώ)
• IOM (47.700.000 ευρώ)
• Danish Refugee Council (44.500.000 ευρώ)
• International Rescue Committee (28.740.000 ευρώ)
• ΙFRC (17.600.000 ευρώ)
• Norwegian Refugee Council (17.300.000 ευρώ)
• Arbeiter-Samariter-Bund (15.260.000 ευρώ)
• UNICEF (14.800.000 ευρώ)
• Medecins du Monde (14.300.000 ευρώ)
• OXFAM (13.500.000 ευρώ)
• Save the Children (9.650.000 ευρώ)
• Mercy Corps (6.570.000. ευρώ)
• Terre des Hommes (5.830.000 ευρώ)
• CARE Germany (3.730.000 ευρώ)
• Spanish Red Cross (2.000.000 ευρώ)
• Μetadrasi (1.000.000 ευρώ)
• Smile of the Child ( 800.000 ευρώ).
Οσον αφορά τα επείγοντα κονδύλια προς τις ελληνικές Αρχές, που χορηγούνται μέσω του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, συνολικού ύψους 233.000.000 ευρώ, έχουν εγκριθεί και εκταμιεύονται σταδιακά ως εξής:
• Υπουργείο Αμυνας, 127.730.000 ευρώ
• Υπουργείο Υγείας, 27.450.000 ευρώ
• Υπουργείο Εσωτερικών, 26.950.000 ευρώ
• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 12.760.000 ευρώ
• Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 10.420.000 ευρώ.
Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας με την Τουρκία τον Μάρτιο του 2016, είχαν χορηγηθεί τα εξής ποσά:
• Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, 8.350.000 ευρώ
• Ελληνική Αστυνομία, 5.580.000 ευρώ
• Γενική Γραμματεία Συντονισμού, 6.000.000 ευρώ
• Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, 6.670.000 ευρώ
Υπηρεσία Ασύλου, 1.180.000 ευρώ.