410.000 ζουν με σύνταξη έως 500 € μηνιαίως!

Κύρια σύνταξη που δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ τον μήνα λαμβάνουν περίπου 410.000 συνταξιούχοι

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα «Ηλιος» και αφορά τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον μήνα Ιούλιο.

Συνολικά τον συγκεκριμένο μήνα πληρώθηκαν πάνω από 4.400.000 συνταξιοδοτικές παροχές (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ), με τη δαπάνη για τον Ιούλιο να φτάνει τα 2,3 δισ. ευρώ. Από τις κύριες συντάξεις το μέσο εισόδημα υπολογίζεται σε 723 ευρώ. Από τις επικουρικές αντίστοιχα στα 172 ευρώ και από τα μερίσματα σε 97,88 ευρώ.

Αρα, για όσους συνταξιούχους δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη το μέσο μηνιαίο εισόδημα είναι 895 ευρώ μεικτά. Με την επισήμανση ότι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου ή αναπηρίας, και όχι από ίδιο δικαίωμα, τα στατιστικά του υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι η πλειονότητα των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας 71-75 ετών (σε ποσοστό 19%), ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 16% του συνόλου) είναι ηλικίας 71-75 ετών.

Το 27% των συνταξιούχων ανεξάρτητα από το φύλο είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 37% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Υπάρχει βέβαια και ένα 11% που είναι μεταξύ 51 και 61 ετών. Εντύπωση, άλλωστε, προκαλεί και αυτόν τον μήνα (ισχύει και για πολλούς προηγούμενους) το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι ηλικίας 56-65 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.