Το «Δόγμα Σοκ»

Εκτός των άλλων, ζούμε και μία, εν ειρήνη, πολεμική κατά της εθνικής μας ακεραιότητας

Από τον
Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Κ αθίσταται απορίας άξιον, ιδίως σήμερον, να ανακράξουμε μετ’ απορίας ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Είναι πρόδηλο ότι πρέπει, πέραν της χάραξης της εξωτερικής μας πολιτικής, η οποία ανέκαθεν προϋπέθετε διπλωματία με τους συμμάχους, λαμβάνοντας υπ' όψιν μας διαχρονικά τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τάσεις των μη φίλα διακείμενων σε ημάς χωρών, προκειμένου, αφενός, να διαφυλάξουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια με το ολιγότερο επαχθές αντίκτυπο στα συμφέροντα της χώρας και, αφετέρου, να αποσοβήσουμε αναλογικά την εκτροπή θερμού επεισοδίου, παρά ταύτα, όμως, στα εσωτερικά ζητήματα φέρεται ότι επικρατούσε μία μεγαλύτερη νηνεμία.

Σήμερα, πέραν της πραξικοπηματικής εφαρμογής του «Δόγματος Σοκ» στην κοινωνία ή, άλλως, της διαβόητης ασύμμετρης απειλής, υπό τη διάσταση της καθολικής και συλλογικής οικονομικής εξαθλίωσης και προϊούσας πτωχοποιήσεως με στόχο την αναδρομική πλην όμως πλήρη εξομοίωσή μας με τις λοιπές χώρες των Βαλκανίων, ζούμε και μία, εν ειρήνη, πολεμική κατά της εθνικής μας ακεραιότητας.

Η φαιά προπαγάνδα είναι μεγάλη προκειμένου να πεισθούν οι ευρείες μάζες, οι οποίες χειραγωγούνται από τα έμμισθα-συντεταγμένα μίσθαρνα όργανα του συστήματος, τα οποία είναι ακροβολισμένα σε καίριες θέσεις με σκοπό να εκπληρώσουν λυσιτελώς την εξωεθνική αποστολή τους, ήτοι να πείσουν περί της Συμφωνίας των Πρεσπών και συγχρόνως να προσάψουν σε οιονδήποτε υγιώς σκεπτόμενο αντιφρονούντα το στίγμα του «φασίστα, συντηρητικού ρατσιστή».

Νοών ότι οι μηχανισμοί ιδεολογικής τρομοκρατίας επιστρατεύονται αμελλητί από το κραταιό σύστημα διά των αργυρώνητων - εξωνημένων οργάνων του, με σκοπό να επιβληθούν τα ισχυρά συμφέροντα στην πατρίδα μας, καίτοι αντιβαίνουν προδήλως της εθνικής μας προοπτικής.
Το αυτό όμως συμβαίνει και στο εσωτερικό της χώρας, λ.χ.: Τα πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο θύλακα οργανωμένου εγκλήματος, σε εστία ιδεολογικής αντιπαράθεσης περιώνυμων συλλογικοτήτων, απέχοντας πόρρω εκ του καταστατικού τους ρόλου, ο οποίος συνίσταται στη διάδοση της γνώσης και στην έρευνα.

Η εγκληματικότητα είναι σε έξαρση εξαιτίας της ανέλεγκτης ροής αναρίθμητων μεταναστών στην Ελλάδα, η οποία μεταξύ άλλων επωμίζεται και το δυσβάστακτο τούτο φαινόμενο της μετατόπισης πληθυσμών, τη στιγμή την οποία η ίδια πλήττεται από το οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Η δημοκρατία νοσεί εκ βάθρων, το Σύνταγμα έχει εσχάτως περιφρονηθεί, με αποτέλεσμα να κατισχύουν πλήρως η αναρχία και η ασυδοσία, οι οποίες έχουν καταβαραθρώσει κάθε ψήγμα θεσμικής θωράκισης της κοινωνίας μας.

Εν κατακλείδι, κανείς συμπεραίνει ότι, ίσως ορισμένοι να επιχειρούν την υποδούλωση της Ελλάδας και την αλλοίωση του έθνους μας και κάποιοι άλλοι να μην είναι άξιοι της ελευθερίας, πλην όμως πάντοτε θα υπάρχει η μερίδα εκείνη των ανανηψάντων Ελλήνων οι οποίοι θα προσβλέπουν παντί τρόπω τη συνειδητή ανάσταση του γένους μας και την εθνική μας αναγέννηση..

*Δικηγόρος