Τα 29 προγράμματα που θα δώσουν 8 δισ. ευρώ στους μικρομεσαίους

Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης που προσδοκά να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 22 δισ. ευρώ στην αγορά. Ο ρόλος-κλειδί που θα παίξουν οι τράπεζες

Aπό τον 
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ύψους 7,5-8 δισ. ευρώ ενεργοποιεί σταδιακά τους επόμενους μήνες η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να τονώσει τη ρευστότητα στην αγορά και να ενισχύσει με ζεστό χρήμα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εκτιμά ότι με τους πόρους αυτούς, που θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μπορούν να ενεργοποιηθούν και να υποστηριχθούν επενδύσεις της τάξης των 22 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Συνολικά το υπουργείο έχει καταρτίσει μία λίστα από 29 προγράμματα - χρηματοδοτικά εργαλεία, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί η συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, καθώς σε πολλά από τα προγράμματα οι τράπεζες εμπλέκονται ενεργά ως συνεπενδυτές. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπό τον υπουργό Γιάννη Δραγασάκη με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και τις διοικήσεις της Eurobank, της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Attica Bank.

«Στόχος μας είναι να υποβοηθήσουμε τις τράπεζες στην επίλυση του προβλήματος, είτε αναλαμβάνοντας μέρος του ρίσκου είτε δημιουργώντας εργαλεία τα οποία καλύπτουν τομείς χρηματοδότησης που έχουν αυξημένους κινδύνους. Οι δράσεις αυτές είναι δράσεις που ή ήδη υλοποιούνται ή προβλέπεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους λίγους μήνες και αθροίζουν ένα ποσό γύρω στα 7,5 με 8 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων, οι οποίοι θα μπουν στην υπηρεσία της οικονομίας και των επιχειρήσεων» σημείωσε ο κ. Δραγασάκης, δίνοντας το στίγμα της αναπτυξιακής στρατηγικής που φιλοδοξεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση.

Τα 29 αυτά προγράμματα είναι δομημένα στις μορφές των επιχορηγήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, της δανειοδότησης με επιδότηση μέρους του επιτοκίου, των εγγυήσεων και των μικροπιστώσεων. Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία, το ΕΤΕΑΝ και τα ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών. Αναλυτικά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι τα εξής:

■ 1) Επιχειρηματική επανεκκίνηση
Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού).
Συνολικά κεφάλαια: 384.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: α) Κεφάλαια κίνησης: 10.000-300.000 ευρώ, διάρκειας 48 μηνών. β) Επενδυτικού σκοπού: 10.000-800.000 ευρώ, διάρκειας 5-12 ετών.
Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

■ 2) ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει τρία προγράμματα)
Είδος χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού).
Συνολικά κεφάλαια: 915.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: α) Κεφάλαια κίνησης: 10.000-500.000 ευρώ, διάρκειας 24-60 μηνών. β) Επενδυτικού σκοπού: 25.000-1.500.000 ευρώ, διάρκειας 5-10 ετών.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 3) ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Είδος χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία.
Συνολικά κεφάλαια: 100.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: α) Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%. β) Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων.
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 4) ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Είδος χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση.
Συνολικά κεφάλαια: 50.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Εως 25.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.
Χρόνος διάθεσης: Εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

■ 5) Δημιουργικής βιομηχανίας Ι
Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.
Συνολικά κεφάλαια: 25.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Ανώτατο όριο εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού 25.000-900.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 6) Αγροδιατροφικός τομέας
Είδος χρηματοδότησης: Μικρoπιστώσεις.
Συνολικά κεφάλαια: 80.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Εως 25.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες.
Χρόνος διάθεσης: Εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης

■ 7) Αγροδιατροφικός τομέας, Guarantee
Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.
Συνολικά κεφάλαια: 70.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Μεγαλύτερα των 25.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
Χρόνος διάθεσης: 2019.

■ 8) Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)
Είδος χρηματοδότησης: Ολα τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Συνολικά κεφάλαια: 10.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση δανείων από 3.000 έως 10.000 ευρώ διάρκειας 48 μηνών, εγγυητικές πράξεις από 6.000 έως 80.000 ευρώ, μέγιστη διάρκεια 720 ημέρες.
Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα την περιφέρεια της δυτικής Μακεδονίας.
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 9) Innovation Norway
Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.
Συνολικά κεφάλαια: 40.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων.
Ωφελούμενοι: Καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων «Γαλάζια» ανάπτυξη, «Πράσινη» καινοτόμος επιχειρηματικότητα και Νέες τεχνολογίες πληροφορικής.
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 10) Εργαλείο συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων
Είδος χρηματοδότησης: Αμεση συμμετοχή.
Συνολικά κεφάλαια: 50.000.000 €.
Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Χρόνος διάθεσης: 2019.

■ 11) ΕΤΕΑΝ Guarantee
Είδος χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία.
Συνολικά κεφάλαια: 50.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%.
Ωφελούμενοι: Νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

■ 12) Επάνοδος επιχειρήσεων
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Συνολικά κεφάλαια: 300.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Από 200.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρήζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης.
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 13) Εταιρικών ομολόγων
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης.
Συνολικά κεφάλαια: 640.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Από 200.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ όλων των κλάδων
Χρόνος διάθεσης: Τέταρτο τρίμηνο 2018.

■ 14) 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Διάρθρωση κεφαλαίων: Μίνιμουμ 30% ιδιώτες επενδυτές, μάξιμουμ 70% Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων, όπως η ρομποτική, η τεχνική γονιμοποίηση, η ψηφιοποίηση κ.λπ.
Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

■ 15) Δημιουργικής Βιομηχανίας ΙΙ
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Συνολικά κεφάλαια: 70.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Από 200.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: ΜμΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας κ.λπ.
Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

■ 16) Made in Greece
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Συνολικά κεφάλαια: 80.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Από 200.000 ευρώ.
Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜμΕ επιχειρήσεις.
Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

■ 17) International Capital
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Συνολικά κεφάλαια: 400.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Εως 7.000.000 ευρώ επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από 7.000.000 ευρώ και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών ΜμΕ.
Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων.
Χρόνος διάθεσης: Τρίτο τρίμηνο 2018.

■ 18) Εναλλακτική ενέργεια
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Συνολικά κεφάλαια: Υπό προσδιορισμό.
Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.
Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

■ 19) EQUI FUND - Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)
Είδος χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές.
Συνολικά κεφάλαια: 1 δισ. ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Κατά περίπτωση.
Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες ΜμΕ, νεοφυείς, τεχνοβλαστοί.
Χρόνος διάθεσης: Η πλατφόρμα είναι ενεργή.

■ 20) Ταμείο Υποδομών
Είδος χρηματοδότησης: Δάνεια.
Συνολικά κεφάλαια: 643.500.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Κατά περίπτωση.
Ωφελούμενοι: Δημόσιοι, ιδιωτικοί φορείς και ΣΔΙΤ που θα υλοποιήσουν μικρά και μεσαία έργα, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
Χρόνος διάθεσης: Πρώτο τρίμηνο 2019.

■ 21) Επιχειρούμε έξω
Είδος χρηματοδότησης: Επιδότηση.
Συνολικά κεφάλαια: 50.000.000 ευρώ δημόσια δαπάνη.
Ορια χρηματοδότησης:
i. Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια έως 100.000 ευρώ. Ειδικότερα, έως 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., έως 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ. και έως 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ.
ii. Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη η υποβολή/αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

■ 22) Ποιοτικός εκσυγχρονισμός
Είδος χρηματοδότησης: Επιδότηση.
Συνολικά κεφάλαια: 150.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ή το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων.

■ 23) Ψηφιακό άλμα
Συνολικά κεφάλαια: 50.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ή το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Ωφελούμενοι: MμE οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης α) έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία έως τις 31/12/2017, β) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα.
Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη έως και τις 31/10/2018 η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων.

■ 24) Ψηφιακό βήμα
Συνολικά κεφάλαια: 50.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 5.000-50.000 ευρώ ή το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη έως τις 31/10/2018 η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων.

■ 25) Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Συνολικά κεφάλαια: 400.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 3.000-20.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης, και κυμαίνεται από 50% έως 80%.
Ωφελούμενοι: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία-φάρμακα, τουρισμός και οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης α) έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, β) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ, γ) διαθέτουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

■ 26) Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών (Σ.Σ.) ΜμΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Συνολικά κεφάλαια: 22.500.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια έως 2.500.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το προβλεπόμενο από τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Ωφελούμενοι: Νέοι και υφιστάμενοι Σ.Σ. που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, logistics, υγεία, υλικά/κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός).
Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

■ 27) Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας
Συνολικά κεφάλαια: 20.000.000 ευρώ.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 250.000-2.500.000 ευρώ. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% έως 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια όπου γίνεται η επένδυση.
Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες, νέες και οι υπό σύσταση ΜμΕ, υπό τον όρο ότι θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ που αφορούν την αξιοποίηση αποβλήτων ιδίων ή/και τρίτων μέσω της ανάκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

■ 28) Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)
Είδος χρηματοδότησης: Επιδότηση.
Συνολικά κεφάλαια: 80.000.000 ευρώ δημόσια δαπάνη.
Ορια χρηματοδότησης: 5.000-25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Ωφελούμενοι: Αυτοί που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους και είναι α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) μισθωτοί οι οποίοι θα διακόψουν τη μισθωτή εργασία τους και γ) υφιστάμενοι αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλος σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα.
Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

■ 29) Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
Είδος χρηματοδότησης: Επιδότηση.
Συνολικά κεφάλαια: 310.000.000 ευρώ δημόσια δαπάνη.
Ορια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων του 2015. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία-φάρμακα και διαθέτουν έως τις 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.