Ανοιγμα στην Αλβανία μέσω Ηπείρου!

Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Η πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε ξηρά και θάλασσα

Από τον
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Aνοιγμα» στην Αλβανία κάνει το νέο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της Ηπείρου, που υπογράφηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το πλαίσιο εκτιμά ότι η περιοχή πρέπει να εκμεταλλευτεί τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν στο μέλλον, όπως η πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον χερσαίο χώρο της Ηπείρου και στη θαλάσσια περιοχή του βόρειου Ιονίου, αλλά και η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Ηγουμενίτσα

Στον σχεδιασμό μεγάλο βάρος αναμένεται να σηκώσει η Ηγουμενίτσα, τόσο όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες όσο και τις σχέσεις με την Αλβανία. Ως το πλησιέστερο αστικό κέντρο της Ηπείρου προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα, έχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσει τον ρόλο της κυρίως σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης διασυνοριακών σχέσεων στον εμπορικό, στον πολιτισμικό, στον τουριστικό και τον εκπαιδευτικό τομέα.

Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης προς Σαγιάδα - Κονίσπολη - Αγιους Σαράντα. Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα ώστε στο μέλλον η Ηγουμενίτσα να είναι έτοιμη να υποδεχτεί δραστηριότητες που πιθανόν να απαιτηθούν στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο βόρειο Ιόνιο. Σε κάθε περίπτωση, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει και τον διεθνή εμπορευματικό ρόλο για τον οποίο αρχικώς σχεδιάστηκε, στην περίπτωση που εμφανιστεί στο μέλλον αντίστοιχη ζήτηση.

Στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ηπείρου τα Ιωάννινα, έδρα της περιφέρειας και πρωτεύων εθνικός πόλος, αποτελούν το σημαντικότερο αστικό κέντρο. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας της περιφέρειας, ο ρόλος τους μπορεί να ενισχυθεί στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας και των δυτικών Βαλκανίων.

Η περιφέρεια θα πρέπει να εστιάσει στην αναβάθμιση του τριτογενούς τομέα μέσα από τη στοχευμένη ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, με επίκεντρο τα Ιωάννινα, όπως η διαμόρφωση διακριτής τουριστικής ταυτότητας, η υποστήριξη του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, η αναβάθμιση της ποιότητας και η βελτίωση της ελκυστικότητας των υποδομών Υγείας στην ευρύτερη περιοχή: βόρειο Ιόνιο, νότια Αλβανία.