Τι αλλάζει (αναδρομικά) στις εισφορές των αγροτών

Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά ανά έτος (από το 2017) για να μειωθούν από το 20% στο 13,33% το 2022

Ρεπορτάζ
Νάσος Χατζητσάκος

Αλλαγές στις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές για τους αγρότες, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017 και με στόχο τη σταδιακή μείωσή τους μέσα στη χρονική περίοδο 2019-2022, από το 20% στο 13,33%, συμπεριλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας («Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»).

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Νοέμβριο, επαναπροσδιορίζεται το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους που ανήκαν ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ. ΟΓΑ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εντεύθεν.

Ειδικότερα, προβλέπεται πως το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως διαμορφώνεται τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, μειώνεται από 20% στο 13,33% επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Παράλληλα, στη μεταβατική περίοδο που ήδη έχει προβλεφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έως τις αρχές του 2022 (οπότε διαμορφώνεται τελικά στο νέο, μειωμένο ποσοστό), το ύψος της μηνιαίας εισφοράς ανακαθορίζεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Από 1η Ιουλίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016, το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των υφιστάμενων ασφαλιστικών κατηγοριών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενου σε μηνιαία βάση. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586 ευρώ μεικτά, δηλαδή 410,2 ευρώ).
Ετσι, για το 2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται σε 14%.

Για το 2018, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 16%.
Το ποσοστό διαμορφώνεται σε 12% το 2019, σε 12,67% το 2020, στο 13% το 2021 και το 13,33% από το 2022.

Εγκύκλιος

Ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι αλλαγές επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες θα διευκρινιστεί με εγκύκλιο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Επίσης, με βάση το σχέδιο νόμου, η πάγια ρύθμιση, με την οποία ορίζεται ότι το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25, θα εξακολουθεί να ισχύει.
Τέλος, με το νομοσχέδιο καθιερώνεται εφεξής ως αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας των αγροτών η αστυνομική ταυτότητα. Μέχρι πρότινος έπρεπε να παρουσιάζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης.