Υγεία: Παράταση προγράμματος για 3.802 πρώην ανέργους

Την παράταση κατά 12 μήνες του προγράμματος απασχόλησης 3.802 πρώην μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της Υγείας αποφάσισαν οι αρμόδιοι υπουργοί...

...Εργασίας και Υγείας Εφη Αχτσιόγλου και Ανδρέας Ξανθός, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος Ηλιόπουλος και η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη.

Η απόφασή τους ανακοινώθηκε χθες στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης με τους εργαζομένους του συγκεκριμένου προγράμματος. Τα κυβερνητικά στελέχη ανακοίνωσαν ότι υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία αφορά την παράταση του προγράμματος για συνολικά 3.802 άτομα, τα οποία θα συνεχίσουν να προσφέρουν πολύτιμο έργο στον τομέα της δημόσιας υγείας για ακόμη 12 μήνες.

Η έναρξη της δωδεκάμηνης παράτασης είναι προγραμματισμένη για 2.865 εκ των εργαζομένων από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2019 και για τους υπόλοιπους 937 για τον Νοέμβριο του 2019. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ.

Σήμερα, οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται σε όλο το φάσμα των μονάδων του δημόσιου συστήματος Υγείας. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων αντιστοιχούν: α) για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έως τα 1.087,00 ευρώ, β) για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έως τα 1.032,00 ευρώ, γ) για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως τα 853,00 ευρώ, δ) για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έως τα 775,00 ευρώ, ενώ οι αποδοχές αυτές προσαυξάνονται με τα προβλεπόμενα ανά ειδικότητα επιδόματα (επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, νυχτερινής εργάσιμων ημερών, νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εφημεριών).