Αφαιρούν τον Π. Μελά από τα σχολικά βιβλία!

Εκτός της διδακτέας ύλης τέθηκε φέτος, στη Γ' Γενικού και τη Δ' Εσπερινού Λυκείου, η παράγραφος του β' κεφαλαίου του σχολικού εγχειριδίου που αναφέρεται στον Μακεδονικό Αγώνα

Στη μιάμιση παράγραφο που το σχολικό βιβλίο αφιερώνει στον Μακεδονικό Αγώνα περιγράφεται η εθνική προσπάθεια πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους για την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην υπό οθωμανική κυριαρχία Μακεδονία, σε αντίβαρο προς την οθωμανική και τη βουλγαρική πολιτική, ενώ γίνεται αναφορά και στους πρωταγωνιστές του αγώνα, τον μητροπολίτη Καστορίας Γερμανό Καραβαγγέλη, τον συντονιστή του διπλωματικού αγώνα, πρόξενο Λάμπρο Κορομηλά, τον Ιωνα Δραγούμη και τον Παύλο Μελά.

Στην εγκύκλιο που έστειλε στις 18 Οκτωβρίου το υπουργείο Παιδείας προς τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης και τις σχολικές μονάδες σημειώνεται ότι από την παράγραφο για τα εθνικά κινήματα στη νοτιοανατολική Ευρώπη οι μαθητές φέτος θα διδαχθούν μόνο την παράγραφο που αφορά τους Οθωμανούς Τούρκους και το νεοτουρκικό κίνημα. Το ερώτημα που αβίαστα προκύπτει από αυτή την κίνηση του υπουργείου Παιδείας είναι ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Τα κριτήριά της ήταν παιδαγωγικά ή πολιτικά;

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι λόγοι που το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εισηγήθηκε την απάλειψη του Μακεδονικού Αγώνα από την ύλη ήταν αμιγώς παιδαγωγικοί, καθώς το κεφάλαιο το διδάσκονται πολύ εκτενέστερα οι μαθητές στη Γ' Γυμνασίου. Πάντως, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει ότι η Ελλάδα και η ΠΓΔΜ πρέπει να εξετάσουν και να απαλείψουν από τα σχολικά βιβλία αλυτρωτικές αναφορές.

Το υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι τα ελληνικά σχολικά βιβλία δεν περιέχουν τέτοιο υλικό, ωστόσο τα δύο δεδομένα της υποχρέωσης της χώρας να συζητήσει το περιεχόμενο των βιβλίων με τα Σκόπια και η κατάργηση της διδασκαλίας του Μακεδονικού Αγώνα φέτος προκαλούν περίεργους συνειρμούς, που το υπουργείο Παιδείας οφείλει να αποσαφηνίσει ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές.