Αυθαίρετα: Ποιοι και πώς μπορούν να γλιτώσουν πρόστιμα

Πρωτόκολλο συμμόρφωσης θεσμοθετεί η κυβέρνηση για όσους κατεδαφίσουν μόνοι τους το αυθαίρετό τους

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει πως για όποιον επιλέγει την αυτοκατεδάφιση θα συντάσσεται και θα εκδίδεται πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Το πρωτόκολλο κατεδάφισης θα κοινοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, ώστε να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής προστίμων. Ο ιδιοκτήτης που θα κατεδαφίζει θα επιβαρύνεται μόνο με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την κύρωση της σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και των ENERGEAN και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη μείωση των προστίμων σε κάποιες κατηγορίες αυθαιρεσιών.

Οπως διευκρινίζει το ΥΠΕΝ, για τις πολεοδομικές παραβάσεις εντός του όγκου των κτιρίων, όπως είναι χαρακτηριστικά η αλλαγή χρήσης υπογείου, οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% της αξίας του ακινήτου αντί για το 100% που ισχύει σήμερα.

Πέρα απ' αυτό, ακίνητα στα οποία έγιναν εργασίες ενεργειακής βελτίωσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον ΙΙ» μπορεί να γλιτώσουν τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης για σειρά πολεοδομικών υπερβάσεων εντός του όγκου των κτιρίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι μηχανικοί να ολοκληρώσουν την έκδοση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ως το τέλος Ιανουαρίου 2019.

Β. Παπ.