Κοινωνικό μέρισμα: Ανοίγει πάλι η πλατφόρμα για αιτήσεις

Ανοιχτή θα είναι πάλι, από την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου, η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα...

...προκειμένου να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε δικαιούχους που αντιμετώπισαν προβλήματα με την αρχική αίτησή τους. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει μόνο για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

1η περίπτωση: Δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στον δικαιούχο του μερίσματος.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι για την πίστωση του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε στην εφαρμογή να ανήκει στον δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει ΑΦΜ.

2η περίπτωση:
Δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, αλλά εκείνος ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Σημειώνεται ότι πραγματοποιείται έλεγχος σε βάθος πενταετίας είτε για την υποβολή δήλωσης ως υπόχρεου είτε για το αν ο αιτών υπήρξε σύζυγος, εξαρτώμενο πρόσωπο ή φιλοξενούμενος σε δήλωση άλλου υπόχρεου, αρκεί να είχαν δηλωθεί σωστά ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ του αιτούντος.