ΓΣΕΕ: Πάνω από 6 στους 10 δεν περιμένουν αύξηση μισθού

Δυσοίωνες προβλέψεις για το εργασιακό τους μέλλον και τις επαγγελματικές τους προοπτικές εκφράζουν έξι στους 10 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Τα στοιχεία της περιοδικής έρευνας που διενεργεί το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σχετικά με τους Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας αποτυπώνουν εκ νέου την παγίωση κλίματος απαισιοδοξίας στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, «μηδενικές προσδοκίες» για την αύξηση των αποδοχών τους, μαζικό αίσθημα ανασφάλειας για τη διατήρηση της δουλειάς τους και ποιοτική υποβάθμιση των όρων εργασίας.

Ειδικότερα προκύπτει ότι:
• Περισσότεροι από 6 στους 10 δεν αναμένουν κάποια θετική εξέλιξη στον μισθό τους, επιβεβαιώνοντας ότι η επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων τους αφήνει ουσιαστικά «ανέπαφους».

• Το 71% των μερικώς απασχολουμένων δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της χώρας τους επόμενους μήνες, καταδεικνύοντας ότι οι πιο ευάλωτες κατηγορίες της μισθωτής εργασίας καλούνται να διαβιώσουν υπό εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες. Ελλειμμα αισιοδοξίας εντοπίζεται στο 56% του συνόλου των εργαζομένων.

• Μόλις το 58% των εργαζομένων εκφράζει βεβαιότητα αναφορικά με τη διατήρηση της δουλειάς του για το επόμενο εξάμηνο, πιστοποιώντας την κατίσχυση της επισφάλειας, ενώ περίπου τρεις στους 10 υποστηρίζουν ότι ο εργοδότης τους δεν σέβεται εργασιακά δικαιώματα -με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται στο 40% για τους μερικώς απασχολουμένους-, αποτυπώνοντας έτσι την επέκταση της αυθαιρεσίας ή/και της παραβατικότητας.

Η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας εμφανίζεται ευκρινώς στον δείκτη «ποιότητα εργασίας»: το 43% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα δεν είναι ικανοποιημένο από την ποιότητα των όρων εργασίας του, επιβεβαιώνοντας ότι ένας από τους κυριότερους παράγοντες του brain drain παραμένει μη αναστρέψιμος.