ΓΣΕΕ: Τι ψάχνουν στην ιστοσελίδα της

Περισσότερα από 1.134.702 άτομα επισκέφτηκαν μέσα στο 2018 την ιστοσελίδα του Κέντρου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων...

...(ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ, για να ενημερωθούν έγκυρα σε σχέση με τρέχοντα εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο του ΚΕΠΕΑ (kepea.gr) αυξήθηκε κατά 27,5% σε σχέση με το 2017. Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου αναζήτησαν πληροφορίες κυρίως για τον υπολογισμό των δώρων, της άδειας καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης.

Το ΚΕΠΕΑ έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη εργασιακών θεμάτων, που αποτελεί εγχειρίδιο και «οδηγό» των εργαζομένων προκειμένου να γνωρίσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Για τη διευκόλυνσή τους λειτουργούν στον ιστότοπό του οι εξής online εφαρμογές υπολογισμού: αποζημίωσης, απόλυσης, δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα, δώρου Χριστουγέννων για εργαζομένους με εκ περιτροπής απασχόληση, άδειας, άδειας για εργαζομένους με εκ περιτροπής απασχόληση, ωρομισθίου, υπερωρίας, υπερεργασίας και νυχτερινής εργασίας.