ΔΕΗ: Σχεδόν σίγουρη η μείωση της έκπτωσης στους συνεπείς πελάτες

Με αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ που θα συνοδευτεί από μείωση του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)....

...ώστε οι λογαριασμοί που λαμβάνουν οι πελάτες της επιχείρησης να παραμείνουν σταθεροί, επιδιώκει η κυβέρνηση να λύσει τον γόρδιο δεσμό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, όμως, φαίνεται ότι οι συνεπείς πελάτες της επιχείρησης θα έχουν μικρότερη έκπτωση από το 15% που έχουν σήμερα. Συνεπώς, γι’ αυτή την κατηγορία καταναλωτών θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση.

Το θέμα απασχολεί την κυβέρνηση λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ, η διοίκηση της οποίας την προηγούμενη εβδομάδα υποστήριξε ότι θα χρειαστεί «μονοψήφια» αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Τελικά, όπως φαίνεται, θα υπάρξει αύξηση, η οποία, όμως, δεν θα φτάσει στους καταναλωτές, αφού θα μειωθούν κάποιες από τις υπόλοιπες χρεώσεις που επιβαρύνουν σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως το ΕΤΜΕΑΡ.

Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ αποτελεί μονόδρομο, καθώς η επιχείρηση θα χρειαστεί να βελτιώσει την εικόνα των οικονομικών της ώστε να βγει στις αγορές και να αναχρηματοδοτήσει τον τεράστιο δανεισμό της.

Γι’ αυτό, όπως έγινε γνωστό, η ΔΕΗ πρόκειται να ενσωματώσει στα τιμολόγια ρήτρα ρύπων ή οριακής τιμής, που θα παρακολουθεί τις διακυμάνσεις του κόστους των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή της τιμής της ενέργειας που διαμορφώνεται στην ημερήσια αγορά ρεύματος, με πιθανότερη εκδοχή την πρώτη.

Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό δίνεται παράλληλα η δυνατότητα για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών, έτσι ώστε το τελικό κόστος να παραμείνει το ίδιο.