Επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής στο διαδίκτυο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), προειδοποιώντας τους καταναλωτές να...

... μην αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα που παρουσιάζονται στην αγορά ως συμπληρώματα διατροφής και κυκλοφορούν κυρίως μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για τα προϊόντα Diet slim και PowerFite (φωτογραφίες).

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός, κατόπιν ενημέρωσης από τις πορτογαλικές Αρχές, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων. «Τα προϊόντα παρουσιάζονται ως συμπληρώματα διατροφής και δεν αποκλείεται να έχουν διατεθεί και στη χώρα μας, ειδικά μέσω διαδικτύου» αναφέρει ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου που διενεργήθηκε από την αρμόδια Αρχή της Πορτογαλίας, τα προϊόντα αυτά περιέχουν τις φαρμακευτικές ουσίες φουροσεμίδη, φλουοξετίνη, βουπροπιόνη, σιβουτραμίνη, χωρίς ωστόσο αυτές να δηλώνονται στην επισήμανση. Συνεπώς, κατά τη χρήση των ανωτέρω μη εγκεκριμένων προϊόντων ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του χρήστη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, οι καταναλωτές καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.