Εγκρίθηκε η συγχώνευση Eurobank - Grivalia

Εδωσε το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πράσινο φως για τη συγχώνευση της Eurobank με την Grivalia άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ από την Eurobank, αποφασίζοντας ότι είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της τελευταίας και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

Για την απόφασή της αυτήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Competition) έλαβε υπόψη της ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της συγχώνευσης θα επιτρέψει στην τράπεζα τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον. Τα «κόκκινα» δάνεια της τράπεζας θα περάσουν σε ένα όχημα ειδικού σκοπού για να τιτλοποιηθούν, με την έκδοση τριών σειρών τίτλων.

Ενίσχυση

Η απορρόφηση της Grivalia καθιστά την Eurobank την ισχυρότερη κεφαλαιακά ελληνική τράπεζα. Με τη συναλλαγή αυτή η Eurobank αποκτά τη δυνατότητα να αντλήσει ενίσχυση κεφαλαίων της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, αυξάνοντας περίπου κατά 2% τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο νέος όμιλος θα έχει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 19%, τον υψηλότερο στην ελληνική αγορά.

Κατόπιν της ενοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Grivalia και της Eurobank, ο νέος όμιλος θα έχει χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Ο νέος όμιλος θα συνάψει δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του με τη νέα εταιρία, την Grivalia Management Company.

Η προαναφερόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αφορά τον έλεγχο της συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και τους λοιπούς εποπτικούς φορείς.