Το δικαστικό σύστημα διαλύει το επιχειρείν

Ερευνα της «διαΝΕΟσις» δείχνει ότι στην Ελλάδα για την επίλυση μίας απλής διαφοράς χρειάζονται 4,5 έτη

Τροχοπέδη στις επενδύσεις, στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών αποτελούν τα προβλήματα του δικαστικού συστήματος στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της «διαΝΕΟσις», στην οποία συμμετείχαν επτά δικαστικοί λειτουργοί, που παρουσιάζουν μια λεπτομερή και αναλυτική πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα.

Η «διαΝΕΟσις» σχολιάζει την τελευταία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία η επίλυση μίας συγκεκριμένου τύπου δικαστικής διαφοράς για μια επιχείρηση στη χώρα μας χρειάζεται κατά μέσο όρο περίπου 4,5 χρόνια. Οπως σχολιάζει η έρευνα, δεν είναι πολλές οι επιχειρήσεις που θα έρχονταν να επενδύσουν ευχαρίστως σε μια χώρα όπου τυχόν δικαστικές απαιτήσεις από τρίτους θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την επένδυσή τους μέχρι τους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες...

Το πρόβλημα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη στην Ελλάδα - αυτά τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα που η «διαΝΕΟσις» αποκαλεί «δράκους».

Χειρότερη αναλογία

Στην έρευνά της η «διαΝΕΟσις» δημοσιεύει μια νέα πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνών οργανισμών, η Ελλάδα έχει μία από τις χειρότερες αναλογίες δικαστικών υπαλλήλων ανά δικαστή (1,5:1 το 2016 - μέσος όρος χωρών Συμβουλίου της Ευρώπης 3,9:1), έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς δικαστηρίων κατά κεφαλήν στην Ε.Ε., ενώ το δικαστικό της σύστημα χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και δαπανά λιγότερα χρήματα για τη λειτουργία του δικαστικού της συστήματος.

Μερικές από τις προτάσεις που παρουσιάζονται στην έρευνα της «διαΝΕΟσις» είναι:
• Μείωση του αριθμού των δικαστηρίων με τη συγχώνευση μικρών περιφερειακών δικαστηρίων.
• Δημιουργία δικαστικών καταστημάτων σε μικρότερες πόλεις και απομακρυσμένα μέρη που θα επιτρέπουν μια σειρά από διαδικασίες μέσω τηλεσυνεδρίασης.
• Παρεμβάσεις για το κτιριακό πρόβλημα, το θέμα των υποδομών και του δικαστικού μάνατζμεντ.
• Εφαρμογή της «ψηφιακής δικογραφίας», ώστε ο φάκελος κάθε υπόθεσης να μπορεί να αποθηκεύεται και να εντοπίζεται ευκολότερα από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
• Επιβολή επιπλέον τέλους στους διαδίκους που επιθυμούν να καταθέσουν έντυπα δικόγραφα, ως κίνητρο για την ηλεκτρονική υποβολή των πάντων.