Οι αλλαγές στη νομοθεσία για τον διαδικτυακό τζόγο

Σε νέες αλλαγές στη νομοθεσία για τον διαδικτυακό τζόγο προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω τροποποιήσεων στον νόμο 4002/2011, μετά την ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου της δημόσιας διαβούλευσης.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως το καθεστώς αδειοδότησης των στοιχηματικών εταιριών και διαδικτυακών καζίνο παρέμενε ακόμη προσωρινό από το 2010, όταν ουσιαστικά ξεκίνησαν οι νομοθετικές ενέργειες για τη ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών, που θα αντιμετωπίσει τον παράνομο τζόγο.

Με τη νέα τροποποίηση του σχετικού νόμου, προβλέπεται πλέον η χορήγηση δύο ειδών αδειών, μία για διαδικτυακό τζόγο σε αθλήματα και καζίνο και μία για άλλες δραστηριότητες που αφορούν διαδικτυακά παιχνίδια. Το πιο ουσιαστικό ωστόσο είναι πως πλέον παύει να ισχύει το προσωρινό καθεστώς των αδειών, καθώς πλέον εκχωρούνται στις ενδιαφερόμενες εταιρίες άδειες διάρκειας πέντε ετών. Όποιος λοιπόν επιθυμεί πλέον, εφόσον πληρώσει το απαιτούμενο ποσό χορήγησης της άδειας και καλύπτει τα προαπαιτούμενα, θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει άδεια και των δύο ειδών. Επιπλέον, η άδεια αυτή δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλη εταιρία ή άτομο, κάτι που μπορούσε να γίνει με το προηγούμενο καθεστώς.

Αίτηση και κόστος

Η αίτηση κάθε ενδιαφερόμενης εταιρίας θα πρέπει να υποβληθεί στην  Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την καταβολή του ποσού των 10.000 ευρώ. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται το είδος της άδειας που ζητείται από τον ενδιαφερόμενο και το οποίο κοστολογείται με 4 εκατομμύρια ευρώ για άδεια διαδικτυακού τζόγου και με 1 εκατομμύριο ευρώ για άδεια πραγματοποίησης άλλων διαδικτυακών παιχνιδιών. Στη συνέχεια προβλέπεται η αξιολόγηση της κάθε αίτησης από την ΕΕΕΠ, κάτι που θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Εφόσον όλα είναι εντάξει, θα χορηγείται η άδεια λειτουργίας σε κάποια στοιχηματική ιστοσελίδα με αθλητικό στοίχημα ή σε διαδικτυακό καζίνο με δωρεάν κουλοχέρηδες και παιχνίδια με χρήματα.

Διάρκεια άδειας και ανανέωση

Κάθε νέα άδεια θα έχει διάρκεια ισχύος 5 ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 5 χρόνια από τον κάτοχό της. Ωστόσο, το αίτημα ανανέωσης θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 1 έτος πριν την λήξη της άδειας που βρίσκεται σε ισχύ, μαζί με την πλήρη καταβολή της αξίας της νέας άδειας. Όσον αφορά τις εταιρίες που διαθέτουν ακόμη αυτή τη στιγμή προσωρινή άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, προβλέπεται πως θα πρέπει να προβούν στην κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση άδειας νέου τύπου έως και 6 μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου νόμου. Όσες εταιρίες δεν πραγματοποιήσουν την αίτησή τους εντός του χρονικού αυτού διαστήματος θα πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους στην εγχώρια αγορά και να αποχωρήσουν.

Λεπτομέρειες για τον νέο νόμο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όλα τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να διατηρούν τα γραφεία τους στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα να διαθέτουν κεφάλαιο το οποίο να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 200.000 ευρώ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε εταιρίας οφείλουν να έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Οι ιστότοποι των διαδικτυακών καζίνο και στοιχηματικών ιστοσελίδων υποχρεούνται να έχουν κατάληξη .gr. Ακόμη και στην περίπτωση που οι εταιρίες έχουν την έδρας τους σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν διακομιστή (server) στην Ελλάδα, ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με την ΕΕΕΠ. Τέλος, όσες εταιρίες καταθέσουν αίτηση αδειοδότησης, θα πρέπει επίσης να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ύψους 500.000 ευρώ σε πιστωτικό οργανισμό που να δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορολογία

Το βασικό έσοδο της Πολιτείας θα συνεχίσει να προέρχεται από την φορολόγηση των νόμιμων εταιριών και την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού, ο τζίρος του οποίου στη χώρα μας φαίνεται να φτάνει στα επίπεδα των 5 δισ. Ευρώ. Παράλληλα, ο νέος νόμος δεν προβλέπει αλλαγές όσον αφορά τη φορολόγηση των κερδών των παικτών. Πιο συγκεκριμένα, η φορολόγηση των κερδών έως 100 ευρώ ανά στήλη είναι αφορολόγητα. Για καθαρό κέρδος από 100,01 έως και 500 ευρώ ο συντελεστής παραμένει στο 15%, ενώ για μεγαλύτερα ποσά ανέρχεται σε 20%. Ωστόσο τα κέρδη στο «Πάμε Στοίχημα» του ΟΠΑΠ θα φορολογούνται με 10%. Η αξία της κάθε στήλης υπολογίζεται σε 0.01 ευρώ, άρα ουσιαστικά το αφορολόγητο ισχύει για κέρδη έως και 1.000 ευρώ ανά 1 ευρώ πονταρίσματος από τον κάθε παίκτη. Όλες οι φορολογικές κρατήσεις των κερδών θα παρακρατούνται και θα καταβάλλονται στο Δημόσιο από τις ίδιες τις εταιρίες. Επιπλέον οι παίκτες που έχουν αποκομίσει κέρδη, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν χαρτί από τις εταιρίες το οποίο να αναγράφει πως τα κέρδη τους έχουν ήδη φορολογηθεί εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.