Η Εφορία στέλνει «ραβασάκια» για τα ανασφάλιστα οχήματα

Από 100 έως 250 € θα πληρώσουν όσοι πιαστούν στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ

Σε νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων προχωρά τις επόμενες μέρες η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων που θα εντοπιστούν θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμα 100-250 ευρώ με τη μορφή ηλεκτρονικών παραβόλων και να ασφαλίσουν τα οχήματά τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη ανασφάλιστου οχήματος με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν εξαμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης, η ΔΗΛΕΔ θα αποστέλλει τα στοιχεία του καθώς και τα στοιχεία του οχήματός του στην αρμόδια αστυνομική Αρχή για τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και των ποινών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Οι κυρώσεις και οι ποινές που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές είναι οι εξής:

α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για 10 ημέρες. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου, ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατικά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Διασταυρώσεις

Η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων Ι.Χ. θα γίνει από πέντε διαφορετικές βάσεις:

Η βάση δεδομένων με τα τέλη κυκλοφορίας που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το αρχείο κλεμμένων οχημάτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το αρχείο ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας.

Το αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Στο διαδίκτυο υπάρχει η ειδική εφαρμογή του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, που δίνει στους επισκέπτες της τη δυνατότητα να ελέγξουν αν το όχημά τους είναι ασφαλισμένο. Η βάση δεδομένων της εφαρμογής είναι και η ίδια που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ, οπότε αν τα στοιχεία δεν εμφανίζονται εκεί πιθανότατα θα ακολουθήσουν πρόστιμα.