Αγγελία θέσης εργασίας - ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

«H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ, επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Συντηρητή βάρδιας, στην εγκατάσταση της Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη ως μηχανικός/συντηρητής σε βιομηχανία, εμπειρία ως πρακτικός μηχανικός, πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογίας καθώς και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη  τεχνικού εγκαταστάσεων  2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω. Εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων, γνώση Αγγλικών και γνώση MS Office θα θεωρηθούν ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα υποβολής βιογραφικού στην ιστοσελίδα www.delta.gr και να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως 01/04/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 210 34 95 000.»