Αποζημίωση μετακινήσεων από ΕΟΠΥΥ

Καθορίζεται η παροχή υγείας για την κάλυψη οδικών εξόδων (δημόσια μέσα, Ι.Χ. και ταξί) των ασθενών προς τα νοσοκομεία

Από τη
Ρίτα Μελά

Με νέα απόφαση του ΕΟΠΥY καθορίζεται η αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ασθενών, όπως καρκινοπαθείς, τυφλοί, νεφροπαθείς, άτομα που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αλλά και των συνοδών τους.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, για να αποζημιωθούν οι οδικές μετακινήσεις (δημόσια μέσα μεταφοράς, ιδιωτικό όχημα ή ταξί) ασθενών θα πρέπει ο πάσχων να προσκομίσει βεβαίωση από γιατρό με βαθμό διευθυντή στην οποία θα αιτιολογείται η μετακίνηση και η αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης στον τόπο κατοικίας του αρρώστου. Εάν ο ασθενής είναι ενήλικας, θα πρέπει να αιτιολογείται και η ανάγκη να έχει συνοδό, προκειμένου να καλύπτονται και τα έξοδα μετακίνησης του τελευταίου.

Η συνοδεία καλύπτεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικων ασθενών ή ασθενών με απώλεια όρασης 80% και άνω. Εκτός της ιατρικής βεβαίωσης, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα εξετάσεων και εξιτηρίου, εισιτήρια, αποδείξεις βενζίνης και διοδίων.

Αν η μετακίνηση γίνεται με ταξί, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική απόδειξη, καθώς και η βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, αφού η αποζημίωση υπολογίζεται σε 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αεροπορικές μετακινήσεις ασθενών και των συνοδών τους, εφόσον κατατεθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου και σχετική απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού. Εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς, για τους οποίους δεν απαιτείται γνωμοδότηση και απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Για τους νεφροπαθείς τα μηνιαία ποσά που χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και διαμορφώνονται ως εξής: Αθήνα, Πειραιάς: 230 ευρώ. Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ. Ηράκλειο, Πάτρα: 140 ευρώ. Λοιπά αστικά κέντρα: 115 ευρώ.

Εκτός αστικών περιοχών και για απόσταση έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας 400 ευρώ, 50-80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας 550 ευρώ και για αποστάσεις άνω των 80 χιλιομέτρων 800 ευρώ.

Αποζημίωση για τους πάσχοντες από αναιμίες, όπως η μεσογειακή, που μετακινούνται για να κάνουν μετάγγιση αποζημιώνονται με εφάπαξ μηνιαία ποσά, τα οποία ο ΕΟΠΥΥ έχει διαμορφώσει ως εξής: Αθήνα, Πειραιάς: 38 ευρώ. Θεσσαλονίκη: 36 ευρώ. Ηράκλειο, Πάτρα: 22 ευρώ. Λοιπά αστικά κέντρα: 20 ευρώ. Εκτός αστικών περιοχών και εντός ορίων νομού: 100 ευρώ. Εκτός αστικών περιοχών και εκτός νομού: 150 ευρώ.