Αρχίζει σήμερα στην Αθήνα η υπουργική σύνοδος του ΟΟΣΑ

Με τη συμμετοχή 220 συνέδρων, 60 επικεφαλής αντιπροσωπιών, 20 εκ των οποίων υπουργοί, πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Αθήνα η ανά πενταετία υπουργική σύνοδος του ΟΟΣΑ

Θέμα της θα είναι η περιφερειακή πολιτική και τίτλος της, «Μεγάλες τάσεις: Κτίζοντας καλύτερο μέλλον για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές».

Εδρα, το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και αντικείμενο της επιτροπής πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη του ΟΟΣΑ, η ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου σε όλες τις περιφέρειες.

Κατά τη συνάντηση οι υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές οι μεγάλες διεθνείς τάσεις (παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση, δημογραφικά θέματα, κλιματική αλλαγή) και να διαμορφώσουν πολιτικές διαχείρισής τους.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν αρχικά στοιχεία που θα προκύψουν από τη μελέτη την οποία διενεργεί ο ΟΟΣΑ όσον αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ελλάδας για την περίοδο μετά το 2020 και την επίτευξη της πολιτικής συνοχής, δυναμώνοντας την παραγωγικότητα στην ελληνική περιφέρεια.